Behandling ved leukemi

Leukemi behandles i all hovedsak medikamentelt.

Strålebehandling gis ved akutt leukemi dersom det er spredning til hjerne/ryggmarg, og i noen tilfeller ved transplantasjon av stamceller fra annet individ (allogen stamcelletransplantasjon).

Infertilitet

Spørsmålet om de kan få barn etter kraftig cellegiftbehandling av stor betydning for yngre pasienter og deres partnere. Spørsmålet om nedfrysning av sæd skal derfor tas opp med pasienten før cellegiftbehandlingen startes, og tilbys dersom det er medisinsk forsvarlig før behandling iverksettes.

Nedfrysning av vev fra eggstokker hos pasient med leukemi diskuteres, men er i dag eksperimentelt. Man risikerer å fryse ned vev med leukemiceller, og per i dag er det ikke metodikk for trygt å frembringe egg til befruktning.