På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Overlevelse ved leukemi

Akutt leukemi

Med dagens kraftige cellegiftkurer oppnår cirka 3/4 av voksne pasienter under 60 år fullstendig tilbakegang av alle synlige tumorforandringer (komplett hematologisk remisjon). Av disse vil 40–50 % leve etter 3 år, de fleste i komplett remisjon. Cellegiftbehandlingens evne til å forlenge en pasients liv avhenger av tiden vedkommende lever i komplett remisjon. Prognosen for pasienter over 60 år er dårligere, selv med optimal behandling.

Kronisk leukemi

Gjennomsnittlig overlevelse ved kronisk myelogen leukemi (KML) fra diagnosetidspunktet med moderne tyrokinasehemmerbehandling, beregnes nå til over 10 år.

Transplantasjon av stamceller fra annet individ (allogen stamcelletransplantasjon) kan helbrede sykdommen hos de som har egnet giver. Risikoen for alvorlige bivirkninger ved denne behandlingen er imidlertid så stor at den nesten ikke brukes lenger, såfremt pasienten har god effekt av tyrosinkinasehemmer.

Ytterligere kromosomforandringer i en leukemisk klon hvor det er påvist Philadelphiakromosom, og grad av effekt av tyrosinkinasehemmerbehandling til gitte tidspunkt, er av prognostisk betydning.

Ved kronisk lymfatisk leukemi (KLL) vokser alltid leukemiske celler infiltrerende i benmarg, men vekstmønsteret kan variere. Dette tillegges prognostisk betydning. Innvekst med et uklart avgrenset vekstmønster er assosiert med dårligere prognose enn innvekst med flekkvist mønster.

Tiden det tar til antall lymfocytter i blod er doblet hos en ubehandlet pasient, er et annet parameter som kan gi viktig informasjon om prognose. Hos omtrent halvparten av pasientene er lymfocyttdoblingstiden svært lang (5–6 år), og leveutsiktene for disse pasientene er gode. Lymfocyttdoblingstid mindre enn 12 måneder samsvarer med rask sykdomsutvikling og kort overlevelse.

 

5-års relativ overlevelse for pasienter med leukemi, i prosent etter diagnoseperiode 1981–2020.
Kilde: Kreftregisteret

 

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil