På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Årsaker til kreft i nese og bihuler

  • HPV (Humant papillomavirus) 
  • Yrkeseksposisjon for nikkel øker risikoen for utvikling av plateepitelkarsinom
  • Yrkeseksposisjon for trestøv fra harde tresorter og støv fra lærvarer øker risikoen for adenokarsinom.

Tobakk er en mulig årsaksfaktor. Hvorvidt snus er kreftfremkallende er ikke tilstrekkelig dokumentert.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil