Utredning ved kreft i munnhule

Ved utredning av kreft i munnhulen må pasienten gjennomgå kliniske undersøkelser, bildediagnostiske undersøkelser og vevsprøvetaking. Hensikten med de ulike undersøkelsene er å bestemme svulstens celletype, utbredelse og eventuell forekomst av spredning for å kunne bestemme videre behandling.

Klinisk undersøkelse

De kliniske undersøkelsene bør omfatte inspeksjon av slimhinner i munnhule og svelg samt palpasjon av hals med tanke på forstørrede lymfeknuter.

Blodprøver tas for å kartlegge lever og nyrefunksjon.

Eventuelt gjøres skopi og palpasjon i narkose.

Ved behov vurderes pasienten av lungelege, hjertespesialist og eventuelt andre spesialister med tanke på operabilitet. Eventuelt kjevekirurg/spesialist i tann- kjeve- og munnhulesykdommer. 

Bildediagnostikk

  • CT/MR av modersvulstområde og hals. Disse undersøkelsene gir objektive mål for modersvulst og spredning, og er nødvendig for å bedømme omfang av kirurgiske inngrep og utforming av strålefelt. gjøres for å utelukke eller påvise spredning til lunger.
  • CT toraks gjøres for å utelukke eller påvise spredning til lunger.
  • Eventulelt  PET for å vurdere utbredelse av modersvulst og spredning, samt bedømmelse av om svulsten kan opereres bort.

 Celle- og vevsprøvetaking

  • Vevsprøve av mistenkelige lesjoner i slimhinner 
  • Celleprøve med finnål (finnålscytologi) av regionale kjertler eller slimhinnedekket tumor, eventuelt veiledet ved ultralyd.

Analyse av celle- og vevsprøver

Celle- og vevsprøver sendes til cytologisk/histologisk/ analyse. Analysene kan være avgjørende for hvilken behandling pasienten får.

90% av kreft i munnhulen er plateepitelkarsinom, og av disse er det mange som starter med forstadier (karsinom in situ). Når plateepitelkarsinom trenger dypere i vevet har den tendens til å vokse inn i lymfe- og blodkar.

Mindre vanlige krefttyper i munnhulen er adenokarsinom utgått fra små spyttkjertler og føflekkreft som er utgått fra celler som produserer melanin i slimhinnen.