Kirurgisk behandling ved kreft i munnhule

Små svulster (T1-T2) fjernes enten med kniv eller CO2 (karbondioksyd) laser. Er det tvil om man med sikkerhet har fjernet alt svulstvev ved operasjonen, gjøres enten et nytt inngrep hvor man skjærer bort mer vev, eller det gis strålebehandling etter inngrepet.

Store svulster krever større inngrep. Mulighet for transplantasjon av hud gjør operasjonen gjennomførbar. Ved fjerning av større svulster får man ofte en betydelig defekt i slimhinne og bløtdeler og/eller ben i over- eller underkjeven. Defekter kan dekkes/erstattes med en stilket muskelhudlapp (myocutanlapp) eller fri hudlapp. I økende grad anvendes frie hudlapper til erstatning av slimhinne og bengraft fra leggbenet til erstatning for underkjeven.

Inngrep på munnhulesvulster kombineres ofte med fjerning av lymfekjertler på halsen. Enten for å behandle kjent spredning til lymfekjertlene eller for å forebygge der det ikke foreligger mistanke om spredning til halsen, og for å få plass til muskelen.

Bilde av mann som har hatt et kirurgisk inngrep på tunga.

Bildet viser tilheling av gjenoppbygging (rekonstruksjon) av venstre del av tunge og munngulv med muskelhudlapp fra den store brystmuskel. Muskulatur med overliggende hud løsnes fra brystveggen og trekkes så opp under huden på halsen til det området som trenger erstatning av volum og/eller slimhinne.

Bilde av mann som har hatt et kirurgisk inngrep på halsen

Hudlapp fra skulderer er brukt til å dekke en defekt i huden på halsen. Hud og underhud fra skulderpartiet skjæres fri og trekkes opp til det området som skal dekkes.