Strålebehandling ved trofoblastsykdom

Det er ikke aktuelt med strålebehandling for denne krefttypen.