Utskriftsdato (19.2.2020)

Strålebehandling ved trofoblastsykdom

Det er ikke aktuelt med strålebehandling for denne krefttypen.