Utskriftsdato (21.11.2019)

Strålebehandling ved trofoblastsykdom

Det er ikke aktuelt med strålebehandling for denne krefttypen.