Utskriftsdato (28.9.2020)

Strålebehandling ved trofoblastsykdom

Det er ikke aktuelt med strålebehandling for denne krefttypen.