Oppfølging ved kreft i skjeden

Det første året kommer pasienten til kontroll hver 3. måned. Andre året er det kontroll hver 6. måned og fra det tredje året kontrolles pasienten en gang årlig.

Undersøkelser ved kontroll

  • Etter kirurgi alene tas kolposkopi og celleprøve
  • Eventuelt vevsprøve av mistenkelige lesjoner
  • CT toraks, buk og bekken 3 måneder etter avsluttet behandling