Kirurgisk behandling ved kreft i skjeden

I tidlige stadier bør kirurgi overveies. Det vil da vanligvis ha form av radikal hysterektomi med fjerning av den affiserte delen av skjeden. Det tilstrebes god nok margin til friskt vev (2 cm). I noen tilfeller kan det være aktuelt å foreta utvidet kirurgi med fjerning av sentrale organer i bekkenet (bekkeneksenterasjon), men strålebehandling vil oftest være mer skånsom. Dersom vesentlige deler av skjeden fjernes, bør gjenoppbygging (rekonstruksjon) av skjeden overveies. 

Ved tumor lokalisert i indre 1/3 av skjeden er behandling radikal kirurgi eller strålebehandling, som ved livmorhalskreft.

Ved tumor lokalisert til bakre skjedevegg (midtre og/eller nedre 1/3) er behandlingen radikal kirurgi med fjerning av sentrale organer i bakre del av bekkenet eller strålebehandling i kombinasjon med cellegiftbehandling.

Ved tumor lokalisert i fremre skjedevegg (midtre og/eller nedre 1/3) er behandlingen radikal kirurgi i med fjerning av sentrale organer i fremre del av bekkenet eller strålebehandling i kombinasjon med cellegiftbehandling.

Behandling ved tilbakefall

Ved tidligere gjennomgått full strålebehandling vil videre behandling i hovedsak være kirurgisk, om pasienten er i form til dette. Dersom tumor er begrenset til skjede, urinblære og/eller endetarm, er behandlingen fjerning av skjede, blære og/eller endetarm.