Medisinsk behandling ved kreft i skjeden

Cellegift har særlig betydning som lindrende behandling ved sykdom med spredning, eller der lokal behandling med kirurgi eller strålebehandling ikke er aktuelt. Cellegiftbehandling med ukentlig cisplatin anvendes samtidig med strålebehandling.

Aktuelle kurer er: 

  • Cisplatin med strålebehandling
  • Cisplatin/paklitaxel