På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Stadier og spredningsmønster ved kreft i skjeden

I henhold til FIGO (The International Federation of Gynecology and Obstetrics) skal kirurgisk stadieinndeling tilstrebes. Pasienter som ikke primæropereres stadieinndeles etter undersøkelser begrenset til følgende metoder:

Inspeksjon, kolposkopipalpasjon i narkose, vevsprøver, utskraping av livmorhulen (fraksjonert abrasio), cystoskopi, rektoskopi, røntgen toraks, røntgen skjelett og urografi.

Ved tvil om hvilket stadium som foreligger skal det laveste alternativet velges.

Funn med MR-, CT- og ultralydundersøkelse kan påvirke valg av type behandling, men skal ikke endre stadium.

For å kunne klassifiseres som kreft i skjeden må tumors opprinnelige vekst være i skjeden. Kreft som griper over på livmorhalsen og når til området ved livmormunnen skal klassifiseres som livmorhalskreft. Kreft som affiserer ytre kjønnslepper skal klassifiseres som kjønnsleppekreft. Kreft som er begrenset til urinrøret skal klassifiseres som uretralkreft (kreft i urinrøret).

Bildeserie av stadieinndelingen

Stadieinndeling etter FIGO

Stadium I: Tumor begrenset til skjedeveggen

Stadium II: Infiltrasjon av skjedeveggen (paracolpos), når ikke bekkenveggen

Stadium III: Infiltrasjon når ut til bekkenveggen

Stadium IV: Infiltrasjon i blærens eller endetarmens slimhinne eller direkte tumorvekst utenfor bekkenet eller fjernspredning

  • Stadium IVa: Infiltrasjon i naboorganer
  • Stadium IVb: Fjernspredning
FIGO-klassifikasjon

Spredningsveier

Kreft i skjeden vokser særlig ved direkte innvekst i omliggende vev og det kan dannes fistel til blære og/eller tarm.

Ved spredning via lymfesystemet drenerer øvre 2/3 av skjeden til lymfeknuter i bekken, og den nedre 1/3 av skjeden drenerer til lymfeknuter i lyskene. Videre spredning via lymfesystemet kan skje til lymfeknuter ved siden av hovedpulsåren.

Spredning via blodbanen til lunger kan forekomme.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil