Overlevelse ved kreft i skjeden

Stadium er viktigste prognostiske faktor. 

 

 

5-års relativ overlevelse for kvinner med kreft i skjede, i prosent etter diagnoseperiode 1981–2020. 
Kilde: Kreftregisteret