Cisplatin i kombinasjon med strålebehandling

Denne kuren består av cellegiften cisplatin. Den gis blant annet ved kreft i livmorhals, ytre kjønnsorganer og skjede.  Behandlingen gis i kombinasjon med strålebehandling.

Hvordan kan jeg forberede meg?

Lev så normalt som mulig. Du må ta kur-medisiner som angitt på resept/eget skriv.

Hvordan foregår behandlingen?

Det tas blodprøver før hver kur. Ta blodprøver på sykehusets laboratorier før du møter til angitt tid og sted i innkallelsen. Du  får samtale med lege og sykepleier. Legen vurderer blodprøvene og din allmenntilstand før kuren bestilles. Det må  påberegnes noe ventetid mens apoteket klargjør kuren.

Kuren gis direkte inn i blodet (intravenøst) gjennom en venekanyle på armen. Det brukes en dråpetellemaskin som sørger  for at riktig mengde væske gis på riktig tid. Du kan være i aktivitet, spise og drikke dersom du ikke har fått beskjed om noe  annet.

Cisplatin er sterk medisin på nyrene, og for å unngå nyreskade får du tilført flere liter væske intravenøst. Du blir bedt om å  late vannet og det blir målt vekt av deg for å observere eventuell vektoppgang. Det kan bli nødvendig med vanndrivende  medisin for å hjelpe kroppen å kvitte seg med væske.

Gjør det vondt?

Stikk fra blodprøve og/eller veneflon kan medføre kortvarig ubehag. Ellers er ikke behandlingen forbundet med smerter.

Hvor lenge varer behandlingen?

Kuren varer i 4–4,5 timer.

Hva skjer etterpå?

Etter at kuren er ferdig, fjernes venekanylen og du kan reise hjem.

Ny kur hver 7. dag. Hvor mange kurer som gis, vurderes individuelt av legen. 

Må jeg ta medisiner?

Ja, du må ta kur-medisiner som angitt på resept/eget skriv.

Bivirkninger og komplikasjoner 

Bivirkninger og komplikasjoner kan forekomme i ulik grad. Det er viktig at du gir beskjed til lege eller sykepleier dersom noe  plager deg slik at vi sammen finner beste løsning for deg.

Kvalme og oppkast

Kvalme og oppkast kan forekomme ved denne kuren. Du vil få forebyggende medisiner. Du får også resept på medisiner du  kan ta ved behov dersom du føler deg kvalm etter kur. Dersom du opplever at kvalme og oppkast blir et problem for deg kan  vi hjelpe deg med informasjon om hvordan du kan lindre plagene.

Nevropati

Kuren kan påvirke perifere nerver og føre til nummenhet, stikking, prikking, kløe, brennende eller manglende følelse i fingre  og/eller tær. Massasje og varme kan gi midlertidig lindring. Symptomene er forbigående i de fleste tilfeller, men noen  plager kan forbli.

Nyrer

Kuren kan føre til redusert nyrefunksjon. Under behandlingen får du tilført ekstra væske intravenøst for å sikre god  gjennomstrømming i nyrene og bedre utskillelse av avfallsstoffer. Dette kan medføre forbigående vektoppgang. Det  viktigste du kan gjøre for å forebygge dette er å drikke rikelig mellom kurene. Nyrefunksjonen vil bli kontrollert underveis.

Elektrolyttforstyrrelser

Kuren kan påvirke kroppens elektrolytter, som f. eks natrium, kalium, kalsium og magnesium. Dette kontrolleres med  blodprøver og korrigeres etter behov.

Hørsel

Kuren kan skade det indre øret og føre til øresus, pipelyder og nedsatt hørsel.

Infertilitet

Kuren kan medføre varig infertilitet.

Skal jeg til kontroll eller følges opp på noen måte?

Ja, dette vil du få mer informasjon om.

Faresignaler

Cellegift kan redusere benmargens produksjon av røde og hvite blodlegemer, samt blodplater. Dette kan føre til lav  blodprosent, redusert immunforsvar og/eller nese- og hudblødninger. Vi anbefaler å unngå nærkontakt med mennesker med  kjent infeksjonssykdom.

Kontakt umiddelbart lokalsykehus (uansett tid på døgnet) og informer om at du får cellegiftbehandling dersom du  opplever:

  • En enkelt temperaturmåling ≥ 38,3 °C
  • Vedvarende temperatur ≥ 38,0 °C i mer enn en time
  • Frostanfall (uvilkårlige muskelsammentrekninger)
  • Spontane nese- eller hudblødninger. Småblødninger som skyldes såre slimhinner i nesen er ikke farlig.
  • Andre infeksjonstegn, for eksempel utslett/kløe, kraftig redusert allmenntilstand, endret mental funksjon.
  • Tilstreb så korrekt måling av kroppstemperatur som mulig. Det er anbefalt at du tar temperaturen i endetarmen med et elektronisk termometer.