Oppfølging ved kreft i galleganger og galleblære

Pasienter som har gjennomgått helbredende behandling for primær kreft i galleveiene bør følges med kontroll hver 3. måned det første året, deretter hver 6. måned. Frekvensen og varighet av kontroll individualiseres etter hvilken type behandling som er gitt.

Ved kontroll gjøres:

Oppfølging av pasientene bør utføres ved leversenteret der behandlingen ble utført, eventuelt kan kontroller senere i behandlingsforløpet (etter 1 år) gjøres i samarbeid med hjemsykehus dersom geografiske forhold tilsier dette.

Hos pasienter med sykdom som ikke lar seg helbrede bør oppfølging være bestemt av pasientens behov.

Transplanterte pasienter vil inngå i Oslo universitetssykehus` (Rikshospitalet) særskilte kontrollopplegg etter transplantasjon.