Behandling ved kreft i galleganger og galleblære

25–30 % av pasientene med gallegangskreft er mulig å operere. Kirurgisk behandling vil kunne gi langtidsoverlevelse. Tendensen går i retning av mer radikal kirurgisk behandling.

Kartlegging av tumors utbredelse (makroskopisk og mikroskopisk) er avgjørende for den kirurgiske behandlingen av galleblærekreft. Spredning til lymfeknuter i bindevevsbåndet mellom tolvfingertarmen og leveren forekommer ofte, men er ingen absolutt årsak til å ikke utføre kirurgisk behandling. Klare tegn på at operasjon ikke lar seg gjennomføre er:

  • affeksjon av 2. orden galleveier
  • spredning til bukhinne
  • spredning til lymfeknuter langs hovedpulsåren (aorta)
  • spredning til andre deler av kroppen, som for eksempel lunger 

Lindrende behandling

Ved tilstopping (obstruksjon) i galleveiene kan fotodynamisk behandling (PDT) ha god palliativ effekt for pasienter med gallegangskreft som ikke lar seg operere.

Lindrende behandling i form av blokking eller stenting er aktuelt ved symptomgivende gulsott og galleveisbetennelse (kolangitt). Dette kan gjøres med endoskop, som føres ned til tolvfingertarmen via spiserøret (ERCP-teknikk), eller med et nålestikk gjennom huden inn til galleveiene i leveren (PTC-teknikk).