Strålebehandling ved kreft i galleganger og galleblære

Ved kreft i gallegang/galleblære kan supplerende (adjuvant) strålebehandling i kombinasjon med cellegift ha betydning for økt overlevelse, i tilfeller der en ikke kan være sikker på å ha fjernet all kreften ved operasjon (manglende tumorfrie reseksjonsrender).

Ved lokalavansert kreft (spredning til naboorganer/-strukturer), som ikke lar seg fjerne kirurgisk, kan cellegiftbehandling i kombinasjon med strålebehandling vurderes. Behandlingen har vist effekt på lokal tumorkontroll, smerter og reduksjon av sammenklemninger (dekompresjon) av galleganger. Effekt av strålebehandling er sannsynligvis avhengig av høy stråledose (over 55 Gy).