Medisinsk behandling ved kreft i galleganger og galleblære

Ved kreft i galleganger og galleblære gis cellegiftbehandling hovedsaklig som lindrende behandling ved framskreden sykdom.

Pasienter med utbredt sykdom, som er i god allmenntilstand og med akseptable bilirubinverdier, bør vurderes for lindrende cellegiftbehandling. Aktuelle regimer er oksaliplatinbasert cellegiftbehandling, capecitabin og gemcitabin.

Kolangiokarsinom er relativt sensitive for cellegift. En nordisk studie viste økt overlevelse med cellegiftbehandling (5FU) i forhold til beste symptomlindrende behandling (best supportive care) - 6, 5 måneder versus 2,5 måneder.

Det foreligger studier hvor nyere cellegiftbehandling og kombinasjonsregimer har gitt effekt på 20–40%, og overlevelse på 5–15 måneder. Det foreligger imidlertid ingen etablert internasjonal standard behandling. Det finnes tilfeller der cellegiftbehandling med redusering av tumorstørrelse og vekst (downstaging) og etterfølgende kirurgi har ført til langtidsoverlevelse.

Les mer om medisinsk behandling