Symptomer på kreft i galleganger og galleblære

Gallegangskreft

Gallegangskreft presenterer seg vanligvis som gulsott uten andre symptomer ('stille ikterus'), eventuelt ledsaget av påvirket allmenntilstand. Smerter er vanligvis fraværende, og ses først og fremst eventuelt ved fremskreden sykdom.

Betennelse i galleveiene (kolangitt) er mer uvanlig som debutsymptom. Vekttap og andre allmenne symptomer kan tyde på mer utbredt sykdom.

Galleblærekreft

Symptomer kan være gallestensutløste smerter som endrer karakter, i form av:

  • ubehag og smerter i øvre del av magen og høyre ribbensbue i sammenheng med måltid
  • strålende smerter mot høyre skulderblad

Når symptomer på galleblærekreft oppstår, er det ofte tegn på utbredt sykdom.

Differensialdiagnoser

Andre sykdommer kan gi lignende symptomer som ved kreft i gallegang og galleblære.