På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Stadier og spredningsmønster ved kreft i galleganger og galleblære

TNM-klassifikasjon brukes for å stadiesette kreft i galleganger/-blære og klassifisere hvor utbredt sykdommen er på det tidspunktet den påvises. "T" (tumor) betegner utbredelsen av den lokale svulsten. "N" (node) uttrykker om det er spredning til lymfeknuter. "M" (metastaser) uttrykker fjernspredning.

TNM-klassifikasjonen skiller mellom den kliniske klassifisering (TNM) ved diagnosetidspunktet, og den patologiske klassifisering (pTNM) som gjøres etter operasjon av operasjonspreparatet.

Galleganger

Klassifiseringen gjelder galleganger utenfor lever (ekstrahepatiske) og karsinom i hovedgallegangene.

Stadieinndeling galleganger

Primærsvulst (T)

 • TX   Primærsvulst kan ikke vurderes
 • T0   Ikke erkjent primærsvulst
 • Tis   Karsinom in situ
 • T1   Svulsten er begrenset til gallegangen
 • T2   Svulsten vokser utenfor gallegangen
 • T3   Svulsten infiltrerer lever, galleblære, bukspyttkjertel eller unilaterale grener av portvenen eller leverpulsåren (arteria hepatica).
 • T4   Svulsten infiltrerer portvenens hovedstamme eller en av dens grener bilateralt, leverpulsårens hovedstamme eller nærliggende organ som tykktarm, magesekk, tolvfingertarm og bukvegg.

Spredning til lymfeknuter (N)

 • NX   Spredning til nærliggende (regionale) lymfeknuter kan ikke vurderes
 • N0   Ingen spredning til lymfeknuter
 • N1   Spredning til lymfeknuter
TNM-klassifikasjon galleganger

Galleblære

Klassifiseringen gjelder kun karsinomer.

Stadieinndeling galleblære

Primærsvulst (T)

 • TX   Primærsvulst kan ikke vurderes
 • T0   Ikke erkjent primærsvulst
 • Tis   Karsinom in situ  
 • T1   Infiltrasjon i slimhinne (mucosa) eller muskellag
  • T1a   Svulsten infiltrerer slimhinne
  • T1b   Svulsten infiltrerer muskellag
 • T2   Svulsten infiltrerer bindevev rundt muskel uten ekstensjon bortenfor overflatehinnen (serosa) eller inn i leveren  
 • T3   Svulsten perforerer serosa og/eller direkte infiltrerer lever og/eller et annet organ eller struktur som magesekk, tolvfingertarm, tykktarm, bukspyttkjertel, bukhinnefold (omentum) eller galleganger utenfor leveren.
 • T4   Svulsten infiltrerer hovedportvenen eller leverpulsåren, eller infiltrerer to eller flere organer eller strukturer utenfor leveren

Spredning til lymfeknuter (N)

 • NX   Spredning til nærliggende (regionale) lymfeknuter kan ikke vurderes
 • N0   Ingen spredning til lymfeknuter
 • N1   Spredning til lymfeknuter
TNM-klassifikasjon galleblære

 

Galleblære - følgende stadieinndeling er vanlig:
Stadium I Stadium II Stadium III Stadium IV
A B

Tis

Karsinom in situ

T1 N0 M0(T1a)

Mucosalesjon
(i slimhinnen)

T2 N0 M0 (T1b)

Vekst inn i muskel, men ikke gjennom overflatehinnen (serosa)

 

T3 N0 M0

Vekst gjennom serosa, affeksjon av lever < 2 cm, eller

T1–T3 N1 M0

Lymfeknutespredning til bindevevsbåndet mellom leveren og tolvfingertarmen (ligament hepatoduodenale)

T4 N0–N1 M0

Affeksjon av lever > 2 cm med eller uten lymfeknutespredning

 

T1–T4 N2 M0

Lymfeknutespredning utenfor ligament hepatoduodenale, eller

T1–T4 N0–2

M1 fjernspredning (til andre steder i kroppen)

 

Spredningsveier

Kreft i gallegang sprer seg ofte ved å vokse inn i galleblæreveggen (intramuralt), og til dels langs nerver, langs blodkar samt til lymfeknuter. Fjernspredning skjer oftest til lymfeknuter langs hovedpulsåren (aorta), lever og øvre del av bukhulen. 

Spredning ved galleblærekreft kan skje i leverens segment 4 og 5. Spredning til lokale lymfeknuter og bukhinne forekommer hyppig. Fjernspredning skjer ofte til lunger. 

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil