Overlevelse ved kreft i galleganger og galleblære

Prognostiske faktorer for langtidsoverlevelse er sykdommens utbredelse (TNM), samt om det foreligger lymfeknutespredning eller ikke.

For hilære gallegangskarsinomer er 5 års overlevelse omkring 30–40 %. Tumorfri margin (R0), det vil si at all synlig kreft er fjernet under operasjon, samt at det ikke er spredning til lymfeknuter, gir best prognose. 

Ved galleblærekreft i stadium 2 er langtidsoverlevelsen etter utvidet fjerning av galleblæren 80–100 %. Langtidsoverlevelsen reduseres til 25–50 % hvis det foreligger spredning til lymfeknuter.

I stadium 3 og 4 øker affeksjon av lymfeknutene til 60–70 %, og langtidsoverlevelse etter kirurgi reduseres til 15–25 %.

 

5 års relativ overlevelse for pasienter med kreft i galleblære og galleveier, i prosent etter diagnoseperiode 1981–2020.
Kilde: Kreftregisteret