På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Overlevelse ved kreft i galleganger og galleblære

Prognostiske faktorer for langtidsoverlevelse er sykdommens utbredelse (TNM), samt om det foreligger lymfeknutespredning eller ikke.

For hilære gallegangskarsinomer er 5 års overlevelse omkring 30–40 %. Tumorfri margin (R0), det vil si at all synlig kreft er fjernet under operasjon, samt at det ikke er spredning til lymfeknuter, gir best prognose. 

Ved galleblærekreft i stadium 2 er langtidsoverlevelsen etter utvidet fjerning av galleblæren 80–100 %. Langtidsoverlevelsen reduseres til 25–50 % hvis det foreligger spredning til lymfeknuter.

I stadium 3 og 4 øker affeksjon av lymfeknutene til 60–70 %, og langtidsoverlevelse etter kirurgi reduseres til 15–25 %.

 

5 års relativ overlevelse for pasienter med kreft i galleblære og galleveier, i prosent etter diagnoseperiode 1983–2022.
Kilde: Kreftregisteret

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil