Oppfølging ved bløtvevssarkom i arm, ben og overkropp

Pasientene følges som regel opp ved sarkomsenteret som ga behandlingen. Hensikten med kontrollene er å oppdage tilbakefall av sykdommen og følge med på eventuelle ettervirkninger av behandlingen. I enkelte tilfeller kan kontrollene helt eller delvis kan overføres til lokalsykehus. Dette avhenger av pasientens alder, bevegelighet og avstand til sarkomsenteret

For barn og ungdom, som har gjennomgått sarkombehandling, er det viktig med god informasjon og kontakt med skole og nærmiljø. Sarkomsenteret som har gitt behandlingen vil kunne være behjelpelig med dette.

Antall kontroller avgjøres individuelt og er avhengig av sykdommens risiko for tilbakefall og omfanget av behandlingen som er gitt. Det er vanlig at pasienter med bløtvevssarkomer følges opp i 10 år med hyppigere kontroller i starten. 

Hovedfokus ved kontrollene er å utelukke tilbakefall og spredning. Undersøkelser som normalt gjøres ved kontrollene er:

  • klinisk undersøkelse, spesielt av området hvor den hovedsvulsten var lokalisert
  • røntgen av lungene
  • CT av lungene ved usikre funn eller funn som mistenker spredning

Ved aggressive svulster tas i tillegg blodprøver inkludert elektrolytter, lever og nyrefunksjon. Det tas CT av lungene ved hver annen kontroll av pasienter i sykdomsfri periode (remisjon) etter sykdom med spredning til lunger

Fruktbarhetsproblemer

Fruktbarhetsproblemer kan være en konsekvens av cellegift- og strålebehandling. Noen pasienter kan bli foreldre på normalt vis.

Assistert befruktning kan være aktuelt for de som har nedfrosset sæd. Foreløpig er nedfrysning av egg hos kvinner kun på utprøvningsstadiet i Norge, og tilbys ikke rutinemessig.