Overlevelse ved bløtvevssarkom i arm, ben og trunkus

Fem års overlevelse for bløtvevssarkom i arm, ben og trunkus, uten spredning, er cirka 60 %.

Prognosen er avhengig av svulstens grad av ondartethet, vevstype, størrelse, beliggenhet, vekstmønster og sykdommens utbredelse generelt.