Behandling ved bensarkom

Behandling av bensarkom må tilpasses hver enkelt person. Behandlingsteamet tar hensyn til hvilken type bensarkom du har, grad av ondartethet, hvor svulsten er lokalisert i kroppen og om det foreligger spredning eller ikke. Din alder, allmenntilstand og eventuell annen sykdom kan også ha innvirkning på hvilken behandling som er best for deg.

Ulike typer av bensarkom

Osteosarkomer deles i høygradige og lavgradige svulster. Høygradige osteosarkomer behandles ofte med en kombinasjon av cellegift og kirurgi. De lavgradige har liten risiko for spredning og trenger ikke cellegiftbehandling.

Ewings sarkom behandles ofte med en kombinasjon av cellegift, kirurgi og/eller strålebehandling.

kondrosarkomer behandles ofte kun med kirurgi, ettersom kondrosarkomer generelt synes ikke å ha nytte av cellegift eller strålebehandling.

Andre sjeldne bensarkom

Det finnes også flere undergrupper av bensarkom, men disse er svært sjeldne. Det finnes både høygradig ondartet og lavgradig ondartet typer. Ofte behandles disse som osteosarkomer, men individuelle tilpasninger forekommer.