Høydose metotreksatkur

Metotreksatkur gis ved sarkom. Kuren gis på en dag med oppfølgende væskebehandling i 3 til 4 dager.

Før hver kur tas blodprøver. Dette gjøres enten dagen før eller samme dag som du skal ha kur.

Hvordan kan jeg forberede meg?

Det er viktig å drikke rikelig i hele behandlingsperioden. På morgenen kurdagen skal du ta kvalmeforbyggende medikamenter. Disse tas etter anvisning fra lege.

Vi anbefaler at du spiser vanlig frokost før behandling. Du skal ikke drikke appelsinjuice, cola, farris, Red Bull eller andre fruktdrikker som kan gjøre urinen sur i dagene før eller under kur. Det er viktig å ikke ta medikamenter som Parcet®, Ibux® eller lignende. 

Hvordan foregår behandlingen?

Før første kur får du innlagt en veneport (VAP) i en blodåre. Kurdagen får du metotreksat intravenøst (4 timer)deretter gis det kontinuerlig væskebehandling i 3-4 døgn.

Det brukes en dråpetellemaskin (infusomat) for at riktig mengde væske skal gå inn på riktig tid.

24 timer etter start av behandling med stoffet metotreksat, vil du få medikamentet kalsiumfolinat som tabletter eller intravenøst hver 6. time inntil verdien av metotreksat i blodet er tilfredsstillende. Dette får du for å redusere den skadelige effekten av metotreksat på normale celler, og fortsetter til nivået av metotreksat i blodet er tilfredstillende. Blodprøver tas flere ganger i døgnet. Samtidig med kalsiumfolinat tabletter skal du ta kasliumfolinat munnskyllevæske, for å redusere plager med sårhet i munnen. Noen trenger også kalsiumfolinat øyedråper.

Under kuren er det viktig med rikelig utskillelse av urin. Urinen skal være basisk under utskillelsen av metotreksat. I tillegg til urinmengde måles derfor pH i urinen din hver 6. time til verdien av metotreksat i blodet er tilfredsstillende. Ved tegn på væskeopphopning i kroppen vil vanndrivende medikamenter bli forordnet av lege.

Du vil få drikkerestriksjoner for å øke effekten av metotreksat. Det første døgnet kan du drikke 600 ml. Fra det andre døgnet kan du drikke 1000 ml. Det føres nøye regnskap med hva du drikker. 

Bivirkninger det kan være nyttig å kjenne til i forbindelse med denne kuren

Kvalme

Kvalme og uvelhet er sjelden ved denne kuren.

Påvirkning av benmargen

Benmargen produserer røde og hvite blodlegemer, samt blodplater. Cellegiften kan føre til forbigående nedsatt produksjon, slik at antallet blodceller reduseres. Dette kan medføre svekket infeksjonsforsvar (lavt antall hvite blodlegemer), tendens til neseblødning og hudblødninger (lavt antall blodplater), samt lav blodprosent. Ved lavt antall hvite blodlegemer, kan det være risiko for alvorlig infeksjon som raskt må behandles i sykehus. Forsøk å leve et mest mulig normalt liv, men hvis mulig unngå nærkontakt med mennesker du vet har en infeksjon, som for eksempel forkjølelse.

Kontakt umiddelbart lokalsykehus (om det så er midt på natten) dersom du:

  • føler deg uvel, har sykdomsfølelse og/eller har symptomer på infeksjon (for eksempel hoste, frysninger, diaré, svie ved vannlatning).
  • har feber 38,3°C eller høyere målt en gang eller vedvarende temperatur på  38,0°C eller høyere i mer enn en time. Det er anbefalt at du tar temperaturen i endetarmen med et elektronisk termometer.
  • har nese- og/eller hudblødninger.

Tretthet/konsentrasjonsvansker

Du kan føle deg trett under behandlingen, med økt behov for å hvile. Opplevelsen av tretthet er mest uttalt den første uken etter kur. Det er viktig å finne en balanse mellom aktivitet og hvile. Gi deg selv lov til å hvile mer enn du gjør til vanlig. Undersøkelser viser imidlertid at det er gunstig å være i lett fysisk aktivitet. Noen opplever endret hukommelse og nedsatt evne til å konsentrere seg. Hos de aller fleste retter dette seg etter endt behandling.

Hårtap

Ved denne kuren kan hodehåret bli tynnere. De færreste mister håret helt. NAV dekker eventuelle utgifter til parykk eller hodeplagg hvis det blir nødvendig. Du får rekvisisjon av lege. Etter avsluttet cellegiftbehandling kommer håret tilbake.

Såre slimhinner

Cellegiftbehandling kan gi tørre og såre slimhinner i munn og svelg, noen cellegifter mer enn andre. Såre slimhinner og nedsatt spyttproduksjon kan føre til hull i tennene, tannkjøttproblemer og gi grobunn for oppvekst av bakterier og sopp. God munnhygiene kan forebygge problemer. Plagene kommer gjerne den første uken etter avsluttet kur, og hos noen kan de vare gjennom hele behandlingsperioden. Slimhinnene i underlivet, nesen og øynene kan også bli såre/tørre. Sårhet i øynene kan opptre som tåreflod eller føles som sand i øynene.

Forstoppelse

Forstoppelse kan forekomme ved behandling med enkelte cellegifter og bruk av kvalmeforebyggende medikamenter. Du kan i noe grad forebygge dette ved å drikke rikelig, spise fiberrik kost og holde deg i fysisk aktivitet. Ofte er det nødvendig å bruke avføringsmidler i en periode. Det anbefales et mildt virkende avføringsmiddel, som Levolac®/Duphalac®/Laktulose®/Movicol®. Dersom dette ikke er tilstrekkelig, kan du trenge sterkere midler, som for eksempel Laxoberal® dråper. Ulike typer avføringsmidler får du kjøpt uten resept på apoteket.

Hud og negleforandringer

Behandling med metotreksat kan gi brunlige pigmentforandringer av huden og negleforandringer. Pigmentforandringene kan være permanente. Det er uavklart om medikamentet også kan forårsake andre hudforandringer flere år etter behandlingen, og vi anbefaler derfor at du bruker høy solfaktor (over 20) og unngår overdreven soling.

Nedsatt fruktbarhet

Under behandling kan kvinner få uregelmessig menstruasjon, eller den kan stanse helt. Likevel bør kvinner bruke prevensjon både i behandlingsperioden og i cirka ett år etter, på grunn av risiko for skader på eggcellene under behandlingene.

Produksjon av sædceller hos menn påvirkes, og dette gjør at befruktningsevnen blir nedsatt. Så sant det er mulig, vil du få tilbud om å fryse ned sæd før behandlingen starter. Hos de fleste vil sædproduksjonen bedre seg de første årene etter kurene. På grunn av risiko for skade på sædceller er det viktig å bruke sikker prevensjon under og det første året etter avsluttet cellegiftbehandling.