På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Hva er kreftlex.no?

Kreftlex.no er et digitalt oppslagsverk om kreft som drives av en redaksjon ved Institutt for kreftgenetikk og informatikk, som ligger under Kreftklinikken ved Oslo universitetssykehus. Innholdet produseres og kvalitetssikres av det kliniske fagmiljøet ved Oslo universitetssykehus, oppdateringsarbeidet støttes også av Radiumhospitalets legater.

Oppslagsverket er tilrettelagt for pasienter, pårørende og andre som søker kunnskap om kreft. Her har du mulighet til å skaffe deg relevant og kvalitetssikret kunnskap om kreft og du kan finne svar på mange av spørsmålene du måtte ha.

Spørsmål som gjerne dukker opp i forbindelse med en kreftdiagnose er hvilke undersøkelser og type behandling man må gjennom, konsekvensene av behandlingen, tidsaspekter for utredning og behandling, smerter, livskvalitet, overlevelse og så videre.

Samtaler med lege vil gi svar på mange av disse spørsmålene, men i slike situasjoner kan det være vanskelig å oppfatte alt som blir sagt. Mange sitter ofte igjen med flere ubesvarte spørsmål og har gjerne behov for ytterligere informasjon rundt kreftsykdommen.

Kunnskap om egen helse gir trygghet, som igjen vil danne grunnlag for mestring. Økt kunnskap vil kunne bidra til at du får økt innsikt i egen sykdom og føre til at du i større grad kan delta i viktige beslutninger og vurderinger når det gjelder behandlingsalternativer og oppfølging.

I Norge får 1 av 3 kreft i løpet av livet og årlig rammes cirka 30 000 personer av en kreftsykdom. Antall krefttilfeller øker og vil fortsette å øke fram mot 2025. Hovedårsaken er økt levealder og større befolkning.

Samtidig er det stadig flere som overlever kreft. Over 260 000 personer lever i dag med kreft eller har tidligere hatt kreft. Kreft er med andre ord en sykdom som på en eller annen måte rammer de fleste av oss, enten ved at man selv får sykdommen eller ved at en i familien, en venn eller en kollega blir rammet.