Behandling ved kreft i urinblæren

Behandlingen av blærekreft kan inndeles i to grupper:

 • Ved ikke-muskelinfiltrerende (overfladisk) kreft (pT ≤ 1) tilstrebes behandling som bevarer organene.
 • Ved muskelinfiltrerende kreft (pT ≥ 2) vil mer lemlestende behandling være nødvendig.

Kirurgi

 • Kirurgisk fjerning av blæresvulst gjennom urinrøret (transuretral reseksjon/TUR-B)
 • Kirurgisk fjerning av urinblæren (cystektomi)
 • Kirurgisk fjerning av deler av urinblæren (blærereseksjon). Utføres sjelden.

Strålebehandling

Ved muskelinfiltrerende kreft i urinblæren er strålebehandling med helbredende siktemål ikke anbefalt i dag. Ved små svulster og innvekst i blæremuskel (T ≤ 2) kan fjerning av deler av blæren (radikal TUR-B) supplert med utvendig strålebehandling gi helbredelse. Denne behandlingen kan benyttes dersom pasienten ikke ønsker å fjerne hele blæren. Disse pasientene må følges meget nøye, og ved tilbakefall må cystektomi utføres.

Strålebehandling alene har ikke stor plass i behandling av blærekreft, men har så avgjort en plass i kombinasjonsbehandlingen av utbredt (avansert) blærekreft og i lindrende behandling.

Medisinsk behandling

 • Lokal behandling i blæren med:
  • cellegift
  • BCG
 • Systemisk cellegiftbehandling

Kombinasjonsbehandling

Multimodal behandling innebærer en kombinasjon av medikamentell, stråle- og kirurgisk behandling. Det er utført mange studier med kombinasjonsbehandling på muskelinfiltrerende blærekreft, men resultatene er ikke entydige på at det gir gevinst for pasienten.

Behandling ved kreft i nyrebekken og urinledere

I de aller fleste tilfeller av kreft i nyrebekken og urinledere vil behandlingen være kirurgisk fjerning av nyre og urinleder (nefroureterektomi). Andre løsninger er sjelden aktuelle å overveie, annet enn hvis pasienten kun har en nyre eller ved beggesidig sykdom.

De fleste kreftsvulster i nyrebekken og urinledere må behandles med organfjerning. Ved svulster i nedre 1/3-del av urinleder kan man fjerne nedre del av urinleder og området hvor urinleder munner ut i blæren. Resterende øverste del av urinleder blir deretter koblet til blæren. Hele urinlederen kan også fjernes og erstattes med en del av tynntarmen, eller det kan utføres et inngrep hvor nyren og selve nyrebekkenet kobles til urinblæren. Disse behandlingsløsningene er oftest aktuelle ved beggesidig sykdom eller når pasienten kun har en nyre.

Organbevarende kirurgi med fjerning av små svulster med endoskopisk koagulering i nyrebekken og øvre urinleder kan forsøkes ved lavgradige (mindre aggressive) svulster, men er teknisk vanskelig å utføre med tilstrekkelig stor garanti for helbredelse, og gjøres derfor sjelden. Ved karsinom in situ i øvre urinveier kan behandling med BCG-skyllinger via et kateter gjennom huden inn til nyrebekkenet (pyelostomikateter) gjennomføres, men disse pasientene må følges nøye.