Lindrende strålebehandling ved blærekreft

Hvilken behandling gis?

Ved lindrende strålebehandling mot bekkenet gis det ofte 10 behandlinger med én behandling hver hverdag, 5 dager i uken, mandag til fredag. Behandlingen vil da strekke seg over 2 uker. Individuelle tilpasninger kan forekomme.

Det benyttes samme type stråler som ved røntengundersøkelser, men strålene har høyere energi slik at de dreper kreftceller.

Planlegging av strålebehandlingen

Strålebehandlingen planlegges av teamet på stråleavdelingen før du starter behandlingen. Behandlingen blir tilpasset deg slik at strålene med høy sikkerhet treffer områdene som skal behandles, samtidig som det normale vevet får minst mulig stråling. Som en del av planleggingen vil du noen få dager før oppstart av strålebehandlingen få time til CT-undersøkelse av bekkenet på stråleavdelingen. Dette kalles CT-doseplan eller simulator. Ved CT-undersøkelsen blir det tatovert 3 små prikker på huden på størrelse med knappenålshoder. Det vil også bli gjort noen markeringer på huden din med tusj. Det er viktig at du ligger komfortabelt og helt i ro under CT-undersøkelsen. Gi beskjed til personalet hvis du ikke ligger godt eller klarer å ligge stille så lenge som det kreves.

Hvordan foregår behandlingen?

Selve strålebehandlingen foregår i et spesialrom med en strålebehandlingsmaskin (lineærakselerator). Stråleterapeutene vil gi deg informasjon og veilede deg før behandlingen starter. Du legger deg til rette på en benk under strålebehandlingsmaskinen. Strålefeltene innstilles ved hjelp av tatoverings- og tusjmerkene du fikk på CT-undersøkelsen. Etter at du har kommet i posisjon er det viktig at du ligger helt i ro. Under selve bestrålingen er du alene i rommet. Stråleterapeutene styrer behandlingen fra kontrollrommet på utsiden. Du blir hele tiden overvåket via kameraer og kan når som helst få kontakt med personalet. Maskinen vil dreie rund deg uten å berøre deg og gi deg stråling fra flere kanter. Du vil høre en lyd fra maskinen mens strålingen pågår, og du merker ingen ting i kroppen. Dette kan sammenliknes ved å ta et vanlig røntgenbilde. Innstilling og behandling varer som regel i 15 minutter. Behandlingen vil som oftest gis ved samme stråleapparat hver gang og du vil få en timeplan med oppmøtetider.

Du blir ikke radioaktiv av strålebehandlingen og kan omgås andre, også gravide og barn, akkurat som før.

Bivirkninger

De fleste bivirkningene som kan oppstå under behandlingen skyldes at friske organer ligger i strålefeltet. Dosenivåene som brukes ved lindrende strålebehandling er imidlertid valgt lave for å redusere risikoen for bivirkninger, og for at risikoen for senfølger også er små.

Der det er tarm inovolvert i strålefeltet kan dette medføre løsere og hyppigere avføring. Mat som ikke gir luftplager eller løs mage kan være tilrådelig. Snakk med lege, stråleterapeut eller sykepleier om plager for å få råd. Enkelte steder på kroppen er huden tynnere og mer utsatt for sårhet enn andre, for eksempel i hudfolder. Hold derfor hudområdet i strålefeltet rent og tørt. Dusj, bruk parfymefri såpe og klapp huden tørr. Huden som er i strålefeltet skal ikke smøres med lotion rett før strålebehandling. Du kan føle deg trøtt og mangle energi under behandlingen. For de fleste vil trøttheten gradvis gi seg. Lett til moderat fysisk aktivitet kan hjelpe, men dette må balanseres mot økt behov for hvile og søvn.

Det er viktig å understreke at ikke alle får de samme bivirkningene og graden av dem kan variere.