På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Strålebehandling ved kreft i urinblæren

Strålebehandling kan gis som helbredende eller lindrende behandling.

De viktigste prognostiske faktorer med henblikk på effekten av strålebehandling vil være svulstens utbredelse (T-stadium), grad (lavgradig eller høygradig), nivå av hemoglobin i blodet før behandling, samt pasientens generelle allmenntilstand.

Helbredende strålebehandling

Helbredende strålebehandling kan gis før operasjon, etter operasjon eller som radikal behandling til pasienter med muskelinfiltrerende kreft uten påvist spredning til lymfeknuter eller fjernspredning.

Strålebehandling før operasjon inngår ikke i noe standardopplegg, men gjøres for å redusere svulsten og dermed gjøre helt eller delvis fjerning av urinblæren teknisk lettere. Dette vil også redusere risikoen for å spre kreftceller under operasjon med fare for etablering av nye svulster.

Ved lokalt tilbakefall etter fjerning av urinblære kan det vurderes strålebehandling, men per i dag viser ingen studier gevinst ved supplerende strålebehandling etter fjerning av urinblære.

Helbredende strålebehandling overveies ved:

  • små kreftsvulster med begrenset innvekst i muskel (T2).
  • tilfeller der pasientens allmenntilstand gjør at blæren ikke kan eller bør fjernes fullstendig.
  • de tilfeller pasienten selv ikke ønsker å fjerne urinblæren på grunn av redusert livskvalitet.

Hos pasienter hvor man tilstreber helbredelse med strålebehandling, tas vevsprøver fra svulstområdet etter gjennomført behandling. I Norge anvendes hovedsakelig utvendig strålebehandling. Teknikken med innvendig strålebehandling (brakybehandling) er ikke vanlig.

Utvendig strålebehandling gis på grunnlag av CT-basert doseplan. Spesielle hensyn må tas for å redusere bestråling mot tarm, men det tas også hensyn til organbevegelse når strålefeltene planlegges. Behandlingforløpet er daglige behandlinger med en dose på 2 Gy x 32, det vil si totaldose 64 Gy. I de seneste årene forsøkes det ofte å gi ukentlig cisplatin som tilleggsbehandling i forbindelse med strålebehandlingen. Dette forutsetter imidlertid god allmenntilstand og god nyrefunksjon.

Lindrende strålebehandling

Strålebehandling med lindrende hensikt kan tilbys pasienter der svulsten ikke teknisk er tilgjengelig for operasjon. Behandlingen vil redusere problemet med blødning og smerter hos pasienten.

Teknikk og dosering/antall behandlinger kan variere ut fra pasientens tilstand og svulstens biologiske vekst. Alternativt behandlingsforløp kan være 2 Gy x 25, 3 Gy x 10, 4 Gy x 5 eller 7 Gy x 3. Lindrende strålebehandling ved spredningssvulster vil variere avhengig av hvor spredningssvulstene sitter og hensikt med behandlingen.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil