På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Avelumab

Avelumab (Bavencio®) er en type immunterapi som øker immunforsvarets evne til å angripe kreftceller. Avelumab er en så kalt immunsjekkpunkthemmer som blokkerer proteinet PD-L1 på overflaten av kreftcellene. Da kan pasientens eget immunforsvar aktiveres og kreftcellene angripes.

Hvordan kan jeg forberede meg?

For å forebygge infusjonsreaksjoner av behandlingen vil du få resept på medisiner (cetirizin og  paracetamol) som du skal ta en time før hver av de fire første behandlingene med avelumab. Gi beskjed når du kommer til sykehuset dersom du ikke har fått tatt disse medisinene. Det skal vanligvis tas blodprøver før hver behandling med avelumab. Blodprøvene tas enten dagen før eller senest 90 minutter før lege-/sykepleiertimen.

Hvordan foregår behandlingen?

Før behandlingen starter får du lagt inn en kanyle i en blodåre på armen. Avelumab gis som en intravenøs infusjon over cirka 60 minutter hver 14. dag. Behandlingen tåles vanligvis godt og du kan reise hjem etter at kuren er avsluttet. Behandlingen kan gis så lenge du tåler den og har ønsket effekt. Ved store bivirkninger kan man bli nødt til å utsette behandlingen eller avslutte den helt.

Bivirkninger det er nyttig å kjenne til i forbindelse med denne behandlingen

Bivirkninger av immunterapi er annerledes enn det som forventes ved bruk av kjemoterapi (cellegift). Immunrelaterte bivirkninger kan oppstå fra og med første behandling og i cirka et halvt år etter siste kur.

Immunterapien kan aktivere immunsystemet og forårsake betennelse forskjellige steder i kroppen. Bivirkninger er som oftest milde, men kan utvikle seg til alvorlige og behandlingskrevende. Den vanligste behandlingen av slike bivirkninger er bruk av steroider (glukokortikoider). Etter at bivirkningene har gått over kan man ofte fortsette behandlingen med immunterapi. Det er derfor  viktig at du gir beskjed om bivirkninger tidlig, før de blir alvorlige, slik at de kan behandles og du kan fortsette kreftbehandlingen.

Infusjonsreaksjoner

Avelumab kan gi infusjonsreaksjoner. Symptomer på dette kan være feber, frostrier, varmefølelse i ansiktet, utslett og kløe, tung pust, trykkfornemmelse i brystet og akutte ryggsmerter. I sjeldne tilfeller kan allergisk sjokk utvikles. Ettersom risikoen for å få infusjonsreaksjoner er høyest de første gangene behandlingen gis, vil du få forebyggende medisiner før de fire første behandlingene. Sykepleier eller lege vil være til stede når behandlingen starter.

Du må bli værende til observasjon i 30–60 minutter etter de fire første behandlingene.

Forholdsregler

 • Ta kontakt med legen din eller sykehuset der du har fått behandling hvis tegn til infusjonsreaksjoner inntreffer etter at du kommer hjem.

Tretthet

Tretthet/nedsatt energi eller følelse av å være utmattet (fatigue) kan oppleves samme dag som behandlingen eller noen ganger et par dager etter. Noen føler at de generelt blir trettere. Det er viktig å finne en balanse mellom aktivitet og hvile. Gi deg selv lov til å hvile mer enn du gjør til vanlig. Undersøkelser viser imidlertid at det er gunstig å være i noe fysisk aktivitet.

Hudsymptomer

Behandlingen kan gi hudkløe, lett utslett eller rødme på huden. Legen kan skrive ut en salve dersom huden blir irritert, og dersom det klør kan du få kløestillende tabletter. Ved kraftigere utslett må du kontakte sykehuset eller lege.

Diaré

Løs mage er en vanlig bivirkning. Det er viktig å drikke godt. Unngå søtmelk, brun ost, grovt brød, for mye frukt, rå grønnsaker og fruktjuice. Sure melkeprodukter som Cultura, Biola og yoghurt tåles ofte godt. Fet mat kan forverre diaré. Fiberrik mat forverrer problemer med luft i tarmen. Diaré kan være et symptom på en tarmbetennelse som kan bli alvorlig.

Forholdsregler:

 • Ta kontakt med sykehuset hvis du har/får
  • 4 eller flere vandige avføringer i løpet av ett døgn
  • nattlig diaré
  • diaré i mer enn 3 dager på rad
  • magesmerter
  • blod eller slim i avføringen
  • usedvanlig mørk avføringen 

Tung pust og/eller hoste

Kan være et tegn på lungebetennelse.

Forholdsregler:

 • Ta kontakt med sykehuset hvis du føler deg mer enn vanlig tung i pusten eller får vedvarende hoste.

Øyeproblemer

Betennelse i øyet er en sjelden bivirkning.

Forholdsregler:

 • Ta kontakt med sykehuset hvis du får røde og smertefulle øyne, opplever nedsatt eller sløret syn.

Andre bivirkninger:

 • Kvalme og/eller nedsatt matlyst.
 • Hodepine og svimmelhet.
 • Høyt eller lavt stoffskifte eller andre hormonforstyrrelser.
 • Gulfarging av det hvite på øyet (kan være tegn på leverbetennelse).
 • Kraftsvekkelse i ben, armer eller ansikt.
 • Følelsesløshet eller prikkende følelse i hender eller føtter.
 • Leddsmerter.
 • Økt tendens til blødning eller til å få blåmerker.

Etter behandling

Effekt av behandlingen vil første gang bli kontrollert etter 2 måneder, deretter vanligvis hver 3.  måned med CT fra halsen til og med lysken. En til to uker etter CT-undersøkelsen får du time hos lege på poliklinikken for svar på CT, klinisk undersøkelse og blodprøver. Ved stabil sykdom/bedring kan du fortsette behandlingen.

 
Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil