Blæreskylling med BCG

Spørsmål om blæreskylling med BCG

Blæreskylling med BCG (Bacillus Calmette-Guerin) utføres hos alle pasienter med høy risiko for tilbakefall etter kirurgisk fjerning av overfladiske blæresvulster (transuretral reseksjon/TUR-B). BCG er svekkede tuberkelbasiller som kroppen tolererer. Ved å instillere BCG i blæren vil blæren selv starte produksjon av antistoffer, som så vil angripe kreftcellene, slik at kreftsvulsten skrumper inn og forsvinner.

Målet er å behandle overfladisk blærekreft ved å redusere tilbakefallsfrekvens og hindre sykdommen i å utvikle seg.

BCG-kuren består av en oppstartskur med én installasjon per uke over 6 uker, og en vedlikeholds-/oppfølgingskur med én installasjon per uke over 3 uker.

Oppstartskuren gjennomføres hos alle. Inntil 50 % av de som ikke responderer på oppstartskuren, responderer på en oppstartskur nummer to. Gjennomføring av gjentatte vedlikeholdskurer over inntil 3 år må veies opp mot svulstrisiko og tolerabilitet. Generelt bør pasienter med høyrisikosvulst (karsinom in situ, høygradig T1) få full vedlikeholdskur. Vurdering av hvor ofte og når det skal gjennomføres vedlikeholdskur, avgjøres individuelt.

Holdepunkter for å utføre BCG-skyllinger:

  • Tre episoder med tumormanifestasjon i løpet av 18 måneder
  • Førstegangs høygradig (aggressiv) T1
  • Primær karsinom in situ, eventuelt flere karsinom in situ i ulike lokalisasjoner
  • Flere tilbakefall ved første eller andre kontroll etter TUR-B, spesielt hvis det var flere svulster i ulike lokalisasjoner eller ved stor primærsvulst (over 3 cm)

Beskrivelse av blæreskylling med BCG

Før skyllingen må pasienten late vannet og avgi en urinprøve som undersøkes for eventuell urinveisinfeksjon. Et kateter settes inn etter steril prosedyre. Urinblæren tømmes. BCG-oppløsningen fra sprøyten settes inn i kateteret, væsken settes rolig inn over cirka to minutter. Kateteret trekkes ut. Pasienten kan reise hjem etter behandlingen. Oppløsningen skal holdes inne i blæren i to timer om pasienten greier det, deretter vannlatning.

Under og to uker etter behandling må pasienten gjøre vannlatning sittende for å unngå søl av urin. Urinrørsåpningen tørkes av med papir, som kastes i toalettet, før håndvask med vann og såpe. Pasienten må bruke eget håndkle i hele perioden. Det er viktig å vise hensyn i omgang med personer med nedsatt infeksjonsforsvar og unngå direkte kontakt, for ikke å overføre BCG-smitte. Ved samleie skal pasienten bruke kondom.

Det er vanlig med hyppig og sviende vannlatning de første dagene etter hver behandling. Lett blodtilblandet urin kan forekomme. Pasienten kan også oppleve å få influensalignende symptomer, oftest samme dag og dagen etter. Av og til opplever pasienten så store bivirkninger/plager at behandlingen må avsluttes.

Kontroller 

  • De første årene etter avsluttet behandling, følges pasienten med kikkertundersøkelse i blæren (cystoskopi) hver tredje måned.
  • Videre kontroller vurderes individuelt.