På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Spesielle forholdsregler før et kirurgisk inngrep

For å oppnå best mulig resultat med den planlagte behandlingen og for å unngå unødvendige strykninger eller forskyvninger av det planlagte operasjonsprogrammet er det viktig å være klar over følgende når det gjelder faste medisiner, infeksjonssykdommer og røyking.

Medikamenter

Medikamenter som kan gi økt blødningsfare

En del medikamenter skal ikke inntas de siste 14 dagene før innleggelsen, fordi de kan føre til økt blødningsfare under og etter et kirurgisk inngrep. Eksempler på medikamenter som kan føre til blødningsrisiko er smertestillende preparater som inneholder acetylsalisylsyre. Noen av disse er: Albyl E®, Globoid®, Dispril® og Novid®.

Et viktig unntak er pasienter som tidligere har fått utført behandling på kransarteriene i hjertet (koronar PCI-behandling med stent). Disse pasientene skal fortsette med 75 mg Albyl-E eller tilsvarende daglig frem til og med operasjonsdagen. Ved tvil bør pasienten ta kontakt med egen lege.

Medikamenter som er betennelseshemmende

Også betennelseshemmende medikamenter kan gi blødningsrisiko. Eksempler på slike preparater er: Voltaren®, Ibux®, Naprosyn®, Napren® og Napren E®. Inntak av E-vitaminer kan også gi økt blødningsfare.

Marevanbehandling

Dersom pasienten tar Marevantabletter, er det vanlig å slutte med disse to dager før det planlagte inngrepet. Pasienter som har fått operert inn hjerteventil må imidlertid ikke avbryte Marevanmedisineringen. Pasienten må ta kontakt med egen lege eller sykehuset hvis han/hun har spørsmål om dette.

Hormonbehandling som kan gi økt risiko for blodpropp

Bruk av P-piller kan gi økt risiko for blodpropp. Skal pasienten gjennom en stor operasjon, med varighet over to timer, eller en plastisk operasjon, bør hun slutte med P-piller fire uker før planlagt operasjon. Minipillen behøver hun ikke slutte med. Bruker pasienten hormontabletter på grunn av plager med overgangsalderen, trenger hun ikke slutte med disse.

Infeksjonssykdommer

Har pasienten en begynnende eller pågående infeksjonssykdom med feber, forkjølelse, halsbetennelse eller andre infeksjonssymptomer, kan det være at planlagt operasjon må utsettes. Det er viktig at pasienten tar kontakt med sykehuset slik at en vurdering av situasjonen gjøres. 

Nikotin

Pasienten bør slutte å røyke før et planlagt inngrep. Tobakksrøyking reduserer hudens blodsirkulasjon og kan dermed være direkte årsak til at plastikkirurgiske operasjoner blir helt eller delvis mislykket. Røyking kan noen ganger også øke sjansen for blodpropp. Tobakksrøyking reduserer også tilhelingsevnen i skjelettet. Derfor bør pasienten slutte å røyke i forbindelse med ortopediske operasjoner der skjelettet skal gro.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil