Behandling ved kreft med ukjent utgangspunkt

De fleste pasienter viser seg å ha et karsinom med ukjent utgangspunkt. Andre svulster kan være svært vanskelig å bestemme (klassifisere). Noen av kreftformene vil være følsomme for cellegiftbehandling, men flere studier har konkludert med at cellegift ikke øker overlevelsen for pasienter med kreft med ukjent utgangspunkt. Realistisk nytte av behandling er som oftest symptomlindring og bedring i livskvalitet, men kun en beskjeden overlevelsesgevinst hos pasienter med gode prognostiske tegn. 

ESMO (European Society for Medical Oncology) har utarbeidet et forslag tilpasset den enkelte pasient med diagnosen ukjent utgangspunkt basert på histologi og utbredelse.
Les mer...