Utbredelse ved kreft med ukjent utgangspunkt

Kreft med ukjent utgangspunkt er en metastatisk sykdom, og det skilles mellom når det finnes kun én enkelt spredningssvulst (metastase) og når det er flere spredningssvulster.

Fjernspredning (M)

MX–Fjernspredning kan ikke vurderes

M0–Ingen fjernspredning

M1–Fjernspredning

Spredningsveier

Spredning kan skje via blod- eller lymfesystemet eller lokalt der modersvulsten er tilbakedannet.