Stadier og spredningsmønster ved kreft i spiserør

TNM-systemet, som er anbefalt av WHO, brukes for å beskrive klassifisering av kreft i spiserør. "T" (tumor) betegner utbredelsen av den lokale svulsten. "N" (node) uttrykker om det er spredning til lymfeknuter. "M" (metastaser) uttrykker fjernspredning.

Bildeserie av svulstinfiltrasjon

Svulstinfiltrasjon (T)

  • T1: Infiltrasjon i lamina propria eller under slimhinnen (submucosa)
  • T2: Infiltrasjon i muskellagene (muscularis propria)
  • T3: Infiltrasjon gjennom adventitia, men ikke inn i andre organer/strukturer
  • T4: Infiltrasjon i andre organer eller strukturer

Lymfeknutestatus (N)

  • N0: Ingen spredning til nærliggende (regionale) lymfeknuter
  • N1: Spredning til 1–2 lymfeknuter
  • N2: Spredning til 3–6 lymfeknuter
  • N3: Spredning til 7 eller flere lymfeknuter

Fjernspredning (M)

  • M0: Ingen fjernspredning
  • M1: Fjernspredning

 

Les mer om TNM-klassifikasjonen

Spredningsveier

Spredning kan skje på ulike måter. Ved direkte innvekst kan svulsten vokse inn i mediastinum, eventuelt til luftrøret, til høyre hovedbronkie eller hjertet. Ved innvekst i pleura kan svulsten spre seg på pleuras overflate.

Ved spredning via blodbane sprer svulstcellene seg først og fremst til lever og lunger. Andre organer kan også affiseres.

Ved spredning via lymfebane kan svulstcellene spre seg til lymfeknuter i øvre bukområdet, mediastinum og halsområdet.