Årsaker til kreft i spiserør

Årsaken er i de fleste tilfeller ukjent, men utvikling av kreft i spiserøret ses i sammenheng med ulike risikofaktorer.

Risikofaktorer

Spinocellulær kreft, som er en form for plateepitelkarsinom, er forbundet med alkoholmisbruk, røyking og etseskader.

Adenokarsinomer er knyttet til fedme og arbeid i foroverbøyd stilling. Dette disponerer for betennelse i spiserøret på grunn av refluks. Det vil si at magesyre stadig kommer opp i spiserøret. Slimhinnen i spiserøret irriteres av magesyre. Barrets øsofagus som er en følge av dette, synes å disponere for utvikling av kreft.