På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Kreft i spiserør

Kreft i spiserøret (cancer øsofagus) er en relativt sjelden kreftform i Norge. Halsbrann (refluks) med for mye syre kan føre til endret slimhinne i nedre del av spiserøret og disponere for kreft. Alkohol og tobakk er også risikofaktorer. Symptomer på spiserørskreft kan være svelgebesvær og smerter i spiserøret. Krefttypen er vanligere hos menn enn hos kvinner og forekommer oftest blant eldre mennesker.

Spiserør og omkringliggende organer

Spiserøret (øsofagus) er en rørformet forbindelse mellom svelget og magesekken. Spiserøret går ned gjennom brysthulen like foran virvelsøylen, gjennom mellomgulvet og munner i magesekken. Overgangen fra svelget ligger cirka 15 cm fra tannrekken, og overgangen til magesekken er cirka 45 cm fra tannrekken. Spiserøret er i hele sin lengde kledd med flerlaget plateepitel.

I tillegg til å fungere som et transportorgan for mat, skal spiserøret også hindre tilbakeløp av mageinnhold (refluks). Musklene, som ligger i overgangen mellom spiserør og magesekk, slappes bare av når mat skal passere inn i magesekken. Dette hindrer at  mageinnhold renner tilbake til spiserøret. Magesekken produserer syre som kan irritere og skade veggen i spiserøret.

Spiserøret er delt inn i tre lag slik hele magetarmkanalen er oppbygd. I tillegg til mucosa (slimhinne) består veggen i spiserøret av submucosa som skilles fra mucosa ved et tynt muskellag (muscularis mucosa). Ytterst ligger muscularis propria som består av et sirkulært og et langsgående muskelsjikt. I submucosa er det spredte kjertler bygd opp av sylinderepitel
Les mer om spiserørets oppbygging

Kreft i spiserør

Spiserørskreft deles i to hovedtyper:

Kreftformen har forandret karakter de siste 20 år. Tidligere dreide kreft i spiserøret seg nesten utelukkende om plateepitelkarsinom. I dag utgjør adenokarsinomer cirka 75 % av all spiserørskreft.

I de senere år har det blitt etablert ny behandling ved kreft i tidlig stadium, basert på gastroskopi. Om forandringene i spiserøret oppdages tidlig nok kan de fjernes og en større operasjon kan unngås. Behandlingen av spiserørskreft er sentralisert.

Forekomst

Kreft i spiserør er en sjelden kreftform i Norge, og forekomsten har i mange år vært relativt stabil. I 2022 fikk 363 personer spiserørskreft, 274 menn og 89 kvinner. Gjennomsnittlig alder er 70 år. 

 

Aldersspesifikk forekomst av kreft i spiserør, 2018–2022.
Kilde: Kreftregisteret

 

 

Forekomst av kreft i spiserør, 1963–2022.
Kilde: Kreftregisteret

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil