Behandling med radioaktivt jod ved kreft i skjoldbruskkjertelen (uten Levaxin)

Tilleggsbehandling av din skjoldbruskkjertelkreft gjøres med radioaktivt jod. Dette er en trygg behandling med få bivirkninger.

Hvorfor gjennomføres behandlingen?

Hensikten med radiojodbehandlingen er først og fremt å fjerne rester av svulstvev som kan være igjen etter operasjonen. Av og til er det nødvendig med mer enn en behandlingsrunde for å fjerne rester av svulstvev. Vanligvis vil det være 6–12 måneder mellom hver behandling.

Målet med behandlingen med radioaktivt jod (131jod)  avhenger av risikovurderinger som gjøres i etterkant av operasjonen:

 • Tilleggsbehandling (adjuvant behandling) for å ødelegge restvev og små områder med kreftspredning, som ikke  nødvendigvis er kjente eller synlige på undersøkelser
 • Behandling av jodkonsentrerende spredningssvulster (metastaser) 

Hvordan kan jeg forberede meg?

Det er viktig at du slutter å bruke thyroxin (Levaxin®) i 4 uker før behandlingen med radioaktivt jod. Dette  vil medføre at du vil føle deg matt og sliten allerede etter en uke. Det er ikke tilrådelig å kjøre motorkjøretøy når du har  vært uten thyroxin (Levaxin®) i mer enn tre uker. Dersom du bruker liothyronin (Liothyronin®) skal du  stoppe med denne behandlingen 2 uker før behandlingen med radioaktivt jod.

Tre dager etter at du har fått radioaktivt jod skal du igjen begynne med thyroxin (Levaxin®), vanligvis i samme  dose som før du sluttet med medisinen. Det vil ofte være aktuelt i tillegg å få liothyronin (Liothyronin®, kortidsvirkende thyroideahormon) for bruk i 10 dager.

Dersom du har vært til røntgenundersøkelser med jodholdig kontrastmiddel (for eksempel CT eller undersøkelser av  urinveiene), bruker kosttilskudd med høyt jodinnhold eller bruker hjertemedisinen Cordarone®, må du ta kontakt med oss så  snart som mulig. Jodholdige kontrastmidler kan hemme  opptaket av radioaktivt jod i tre måneder etter at røntgenundersøkelsen er tatt. Cordarone® vil kunne hemme jodopptaket i  flere måneder etter at du sluttet med tabletten.

For en mest mulig vellykket behandlingen er det viktig at du spiser jodfattig kost 2 uker før behandlingen, samme dag og  dagen etter. I store trekk betyr dette at du må unngå fisk og sjømat samt at maten skal inneholde lite melk og ost.

Du skal unngå å spise:

 • salt som inneholder jod, havsalt
 • sjømat (spesielt saltvannsfisk, skalldyr og tang. Du skal også unngå fiskeboller, fiskekraft og fiskesuppe)
 • ferskvannsfisk
 • taremelsprodukter
 • hvalbiff
 • geitost brun/hvit og geitemelk (unngå helt)
 • tofu, soyakjøtt, soyaburger og andre soya kjøtterstattere (gjelder ikke soyasus og soyabønner) • melk og melkeprodukter (små mengder i tilberedt mat er lov, et par skiver med ost eller et glass melk daglig er greit) • egg, spesielt eggeplomme (små mengder i tilberedt mat er lov)
 • kosttilskudd og vitaminpreparater med tilsatt jod

Forslag til pålegg som kan spises: Leverpostei (uten ansjos), kjøttpålegg, syltetøy, majonessalater (uten havtilsetninger),  nøttepålegg, grønnsaker og frukt. Bruk helst smør uten melk.

Forslag til middagsretter som kan spises: Kjøtt eller vegetarmat med poteter, ris, pasta, brød (uten havsalt), loff, grønnsaker og frukt.

To dager etter at du har fått behandlingsdosen med radioaktivt jod, kan du begynne å spise normal kost.

Den dagen du får radioaktivt jod skal du faste 4 timer før og i 2 timer etter at du har fått behandlingsdosen. Det vil si at du  ikke skal spise, drikke, tygge tyggegummi eller pastiller/drops. Sitrondrops skal IKKE brukes de første 24 timene da det kan føre til økt opptak av radioaktivitet i spyttkjertlene og  er muligens kunne skade spyttkjertlene. Derimot er det fint om du etter dette suger på syrlige drops i et par dager.

Radioaktivt jod kan hefte seg på enkelte typer protesemateriale. Gebiss må derfor fjernes fra munnen mens radiojoddosen  drikkes.

For kvinner i fertil alder: Det er viktig at du ikke er gravid når du får radioaktivt jod. Hvis du er i fertil alder vil det bli foretatt  en graviditetstest innen 72 timer før du får behandlingsdosen (dette blir gjort på sykehuset - du skal ta en blodprøve når du  kommer).

For kvinner som ammer: Radioaktivt jod går over i brystmelken. For å redusere opptaket i brystvevet må du slutte å amme 6  uker før du får behandlingsdosen. Det er en fordel om du i avvenningsfasen benytter preparatet oksytosin (nesespray,  snakk med fastlege). Amming/brystpumping skal heller ikke gjenopptas etter behandlingen.

Hvordan foregår behandlingen?

Behandlingsdosen med radioaktivt jod gis vanligvis som en kapsel, men noen ganger gis den som drikke (smaker dødt  vann).

Gjør det vondt?

Behandlingen er ikke forbundet med alvorlige bivirkninger eller vesentlig ubehag. De vanligste bivirkningene er lett kvalme,  lett ømhet på halsen i operasjonsområdet og litt ømme spyttkjertler. Som tidligere nevnt vil seponering av thyroxin (Levaxin®) medføre at du vil føle deg matt og sliten.

Hvor lenge varer behandlingen?

Etter at du har fått radioaktivt jod må du oppholde deg på et pasientrom (isolat) i inntil 3 dager. Dette gjøres for å hindre at  andre skal bli utsatt for radioaktivitet. Tre dager etter at du har fått radioaktivt jod skal ta en blodprøve. Når denne  blodprøven er tatt, kan du starte med thyroxin (Levaxin®) igjen.

Hva skjer etterpå?

Mellom 3 og 7 dager etter behandlingen skal det tas bildeundersøkelse (scintigrafi og SPECT/CT) av hele kroppen. Bildene  vil vise opptak av radioaktivitet i kroppen og være med på å avgjøre videre behandling. Levaxindosen blir vurdert av  utskrivende lege. Du vil få informasjon og tid for neste kontroll.

Bivirkninger og komplikasjoner

Bivirkninger forekommer sjeldent, og oppstår oftest når det er gitt høyere aktiviteter eller flere behandlingsdoser med  radioaktivt jod.

Ømhet, ubehag og hevelse på halsen kan oppstå fra 6–8 timer etter inntak av radioaktivt jod og vare i 3–5 døgn. Smertestillende eller betennelsesdempende legemidler er svært sjeldent nødvendig.

Stråleindusert magekatarr (gastritt/betennelse i slimhinnen i magen) med kvalme og smerter kan oppstå 6–8 timer etter at  radiojodbehandlingen er gitt. Dette kan vare i 3–5 døgn og kan eventuelt behandles med kvalmestillende tabletter.

Det kan være en sammenheng mellom behandling med radioaktivt jod og senere oppstått munntørrhet. Munntørrhet  oppstår gjerne først etter 3 eller flere behandlinger. Dersom du utvikler munntørrhet er det er viktig med god tannhygiene  og regelmessig tannpleie for å unngå karies og skade på tennene. For å øke spyttsekresjonen og utskillelsen av  radioaktivitet fra spyttkjertlene bør du bruke syrlige drops og tyggegummi når det har gått 24 timer etter at du fikk  radioaktivt jod.

Noen kan merke redusert/endret smakssans i opptil flere måneder etter behandlingen.

Ved gjentatte behandlinger med høye doser er det en liten risiko for annen type kreft, nedsatt fruktbarhet og tidlig  overgangsalder.

Forholdsregler

Forholdsregler på isolatet

Når du er isolert, må du holde avstand (helst over 2 meter) til andre personer. Dette er for å hindre at andre skal bli utsatt  for radioaktivitet. Det er ikke anbefalt at andre oppholder seg i rommet i lengre perioder (over 1 time). Besøk bør unngås.

Radioaktivt jod skilles ut via nyrene og tarmen. Mesteparten skilles ut i løpet av de første 48 timene etter at  behandlingsdosen er gitt. For å sikre rask utskillelse fra blæren bør du drikke mye (2–3 liter daglig) fra dagen etter  behandlingen er gitt. Du bør tømme blæren hyppig for å redusere stråledosen til blæren. Dersom du ikke har avføring innen  12–24 timer må du gi beskjed til pleiepersonalet. Du vil da få et avførende middel. De første 48 timene skal du skylle ned to  ganger etter at du har vært på toalettet og menn bør sitte og late vannet for å unngå urinsøl. Dersom du har urinkateter  skal du tømme dette i toalettet og deretter skylle ned to ganger. Urinposen kan kastes i søppelposen på rommet.

Kvalme og oppkast forekommer sjelden. Hvis du må kaste opp skal du prøve å gjøre dette i toalettet.

Du skal være nøye med personlig hygiene. De to første dagene etter at du har fått behandlingsdosen bør du dusje daglig.  God håndhygiene er også viktig. Du skal alltid vaske hendene etter toalettbesøk og tannpuss.

De første 48 timene må flater som blir tilsølt av urin, blod, oppkast eller svette. Gi beskjed til personalet dersom du ikke  klarer å vaske selv. Sykehustøy som er tilsølt skal legges i tøysekk på rommet. Avfall skal kastes i søppelpose på rommet.

Forholdsregler etter behandlingen

Private klær kan være tilsølt med svette, blod eller urin. Klærne kan vaskes i vaskemaskin på vanlig måte, og det er ikke  nødvendig med ekstra såpe eller høy temperatur.

Når isolatet er opphevet, kan du forlate sykehuset. Du vil fortsatt ha en liten mengde radioaktivitet i  kroppen. Forholdsreglene nedenfor reflekterer et føre var-prinsipp, og de gjelder for den første uken etter  hjemreise. (Forholdsreglene gjelder ikke for kjæledyr)

 • For å unngå unødvendig strålebelastning av mennesker rundt deg, er avstand og tid viktige faktorer. Hold avstand så  godt som praktisk mulig den første uken, og prøv å unngå nærkontakt, spesielt over tid
 • Ikke vær i nær kontakt med barn eller ungdom over lengre tid. Du kan gi klemmer, men unngå at barn sitter på fanget  eller tett ved siden av deg
 • Ikke sov i samme seng eller ha seksuell kontakt med en annen person. Dersom partneren din er over 60 år, er det  tilstrekkelig å sove i egen seng i 2–3 dager
 • Ikke sitt nært inntil andre (mindre enn 1m) i lengre perioder (over 2 timer første døgnet etter at isolatet er opphevet,  og over 4 timer resten av uken). Dette gjelder for eksempel nabosetet på buss, tog eller fly
 • Unngå tannlegebehandling
 • Få vurdert om du trenger sykemelding dersom jobben innebærer at du må oppholde deg i nær kontakt med barn,  ungdom eller gravide

Dersom du må innlegges på sykehus i uken etter at du har fått behandlingsdosen, må du opplyse behandlende lege om at  du har fått radiojod behandling.

Dersom du har urinkateter kan du tømme dette i toalettet. Urinposen kan kastes i vanlig avfall. Av hensyn til eventuelle skader på egg og sæd bør menn og kvinner i fertil alder bruke prevensjon i minst 6 måneder.  Dersom det kan være aktuelt med flere behandlinger, bør eventuell graviditet planlegges i diskusjon med lege.

Radioaktivt jod kan gi utslag i sikkerhetskontrollene på flyplasser og liknende i opp til 3 måneder etter behandlingen. Du vil  derfor få med deg en bekreftelse hvor det står hvilken behandling du har fått, når og hvor behandlingen ble gitt samt  kontaktinformasjon til behandlingsstedet.

Transport ved hjemreise

Det er ikke tilrådelig å kjøre motorkjøretøy når du har vært uten thyroxin (Levaxin®) i mer enn tre uker. Dersom du  kjører sammen med andre bør du tilstrebe å sitte over en meter fra andre passasjerer (for eksempel i baksetet på motsatt  side av sjåføren). Du skal ikke sitte i nærheten av barn, ungdom og gravide.

Kontroll - oppfølging

1–2 uker før første polikliniske kontroll etter behandlingen skal du ta en blodprøve. Du vil få en ferdig utfylt  blodprøverekvisisjon. Blodprøvene kan du ta på ditt hjemsted, men du må gi beskjed om at prøven skal sendes til OUS for  analysering. NB: Du skal ikke ta thyroxin (Levaxin®) eller liothyronin (Liothyronin®) om morgenen før du  tar denne blodprøven.