Kirurgisk fjerning av skjoldbruskkjertel

Spørsmål om kirurgisk fjerning av skjoldbruskkjertel

Total tyreoidektomi, fullstendig kirurgisk fjerning av skjoldbruskkjertelen, er som regel hovedbehandling ved skjoldbruskkjertelkreft. Ved anaplastisk skjoldbruskkjertelkreft fjernes hele skjoldbruskkjertelen etter at pasienten har fått utvendig strålebehandling, såfremt det ikke foreligger spredning. 

Etter fjerning av skjoldbruskkjertel fjernes nærliggende lymfeknuter (sentralt lymfeknutetoalett). Dersom det er påvist forstørrede lymfeknuter ut til sidene på halsen før eller under operasjonen, skal det i tillegg utføres en mindre omfattende fjerning av lymfeknuter i området, hvor nerver, kar og muskler bevares.

Ved differensiert skjoldbruskkjertelkreft (papillær og follikulær type) gis som regel behandling med radioaktivt jod (131I) etter fjerning av hele skjoldbruskkjertelen. Det gjøres for å fjerne eventuelt restvev.

Ved svært små svulster ved differensiert kreft (lavrisikopasienter), kan det gjøres en halvsidig fjerning av skjoldbruskkjertel. Da fjernes kun en av sidelappene, forbindelsen mellom sidelappene (isthmus) og pyramidelappen. Halvsidig fjerning gjøres også i enkelte andre tilfeller.

Målet med operasjonen er helbredelse av kreftsykdommen eller lindrende behandling.

Beskrivelse av operasjonen

Pasienten ligger i ryggleie, med armene langs siden, hodet godt strukket bakover og pute under knærne. Antibiotika gis for å forebygge infeksjon i spesielle tilfeller, for eksempel ved langvarig kirurgi eller tilsøling av operasjonsfeltet fra luftrør eller spiserør.

Det legges et snitt i halsgropen. Anatomiske strukturer i området identifiseres. Dette er viktig for å unngå skader under operasjon, særlig på nerver og blodtilførsel til biskjoldbruskkjertlene. Skjoldbruskkjertelen skjæres fri på begge sider. Recurrensnervene og biskjoldbruskkjertlene skjæres fri fra skjoldbruskkjertelen før skjoldbruskkjertelen skjæres ut og fjernes. Ved spredning til lymfeknuter sentralt i halsen fjernes disse sammen med skjoldbruskkjertelen, i ett stykke. Et dren legges inn til operasjonsområdet for å ta opp sårvæske og eventuell blødning etter operasjon. Avslutningsvis lukkes operasjonsområdet, og det legges over en bandasje over stingene.

Dren fjernes etter avtale med kirurgen som har utført operasjonen, som oftest når det siste døgn har kommet under 50 ml. 

Pasienten kan reise hjem etter cirka 2-3 dager.

Når histologiske svar foreligger (vevsanalyse), tas det stilling til om det er aktuelt for pasienten å starte behandling med radioaktivt jod.

Tyroksinbehandling

Alle pasienter som har fått fjernet skjoldbruskkjertelen trenger tilskudd av skjoldbruskkjertelhormon. Dette er nødvendig både for å erstatte skjoldbruskkjertelhormoner som kroppen ikke lenger lager for å opprettholde stoffskiftet (erstatningsbehandling), og for å unngå at eventuelt gjenværende kreftceller ikke blir stimulert til å dele seg (suppresjonsbehandling). Slik behandling starter dagen etter operasjonen.

Nerveskader

Nerveskader som følge av operasjon kan forekomme, men er svært sjeldent.

Skader på nervus recurrens (gren av den 10. hjernenerve), kan føre til stemmebåndslammelse, med nedsatt stemmekvalitet, hosteevne og tale, og tungpustethet ved anstrengelse. Stemmetrening hos logoped kan i mange tilfeller hjelpe. Ved vedvarende nedsatt stemmekvalitet må pasienten opereres for å rette opp dette. Ved dobbeltsidig recurrensskade kan hvesende stemme/pust og pustebesvær oppstå. Ved lammelse etter operasjon må reintubasjon eller trakeotomi vurderes. Ved vedvarende beggesidig lammelse kan fjerning av bakre del av stemmebåndet redusere tungpustethet, men vil samtidig gi dårligere stemmefunksjon. Disse pasientene bør få stemmetrening hos logoped.

Skader på nervus laryngeus superior (gren av den 10. hjernenerve), kan gi lavere toneleie og redusere øvre del av toneregisteret. Skader på nervus accesorius (11. hjernenerve), gir hengende skulder og problemer med å løfte armen over horisontalplanet i rett sidelengs eller bakre stilling. Skulderøvelserer er viktig for å opprettholde mest mulig av skulderfunksjonen. Horners syndrom kan forekomme som resultat av nerveskade. Da vil øyelokket blir hengende ned og pupillen blir konstant liten, noe som svekker synet.

Nerveskader som kan oppstå

Her kan du se en video som viser kirurgisk fjerning av skjoldbruskkjertel. Videoen er laget for helsepersonell og viser en autentisk operasjon. Vi advarer mot sterke inntrykk. Klikk for å se video