Medisinsk behandling ved kreft i skjoldbruskkjertelen

Alle pasienter som har fått fjernet skjoldbruskkjertelen trenger tilskudd av skjoldbruskkjertelhormon. Dette er nødvendig både for å erstatte skjoldbruskkjertelhormoner som kroppen ikke lenger lager, for å opprettholde stoffskiftet (substitusjonsbehandling), og for å unngå at eventuelt gjenværende kreftceller ikke blir stimulert til å dele seg (suppresjonsbehandling).

Tyroksin som TSH-suppresjonsbehandling

Vekst av skjoldbruskkjertelvev stimuleres av TSH. En hemning av TSH-utskillelsen reduserer derfor risikoen for tilbakefall, og øker overlevelsen.

De fleste pasienter operert for differensiert skjoldbruskkjertelkreft (papillær og follikulær type) skal ha tyroksin/Levaxin® som suppresjonsbehandling for å redusere restvev/restsykdom på grunn av TSH-stimulering.

Grad av suppresjon vil avhenge av grad av risiko for tilbakefall eller restsykdom.

  • Hos pasienter med lokal restsykdom og spredningssvulster bør TSH helst ligge under målbart nivå ved blodprøvetest (vanligvis 0,03 mIE/l).
  • Hos pasienter med særlig lav risiko for tilbakefall vil TSH kunne ligge i nedre del av referanseområdet. Det må tas hensyn til om pasienten har dårlig opptak av tyroksin (tyroksinintoleranse).

Ved oppstart av tyroksin kontrolleres TSH etter 6 til 8 uker, og dagsdosen økes med 25 mikrogram eller mindre hver 6. til 8. uke inntil ønsket TSH-nivå. Blodprøve for måling av TSH og fritt tyroksin skal tas medikamentfastende og 6 til 8 uker etter dosejustering. Tyroksin skal brukes fremfor trijodotyronin ved suppresjonsbehandling.

Pasientens fastlege skal informeres om suppresjonsbehandlingen og behandlingsmål skal ikke endres uten å konferere med behandlingsansvarlig.

Tyroksin som erstatningsbehandling (substitusjonsbehandling)

Pasienter operert for kreft i skjoldbruskkjertel skal ha skjoldbruskkjertelhormon (tyroksin, Levaxin®) som erstatning for manglende hormonproduksjon.

Følgende pasientgrupper skal ha substitusjonsbehandling:

  • pasienter behandlet for medullær skjoldbruskkjertelkreft
  • pasienter behandlet for anaplastisk (udifferensiert) skjoldbruskkjertelkreft
  • pasienter behandlet for mikropapillær skjoldbruskkjertelkreft eller minimal invasiv follikulær skjoldbruskkjertelkreft
  • lavrisikopasienter behandlet for differensiert skjoldbruskkjertelkreft uten tegn til restsykdom, det vil si ikke målbar tyroglobulin og normal ultralyd av hals.

Vedlikeholdsdosen av tyroksin, som oftest 125-150 mikrogram daglig, styres etter TSH-verdi i blodet, som bør ligge omkring 1 mIE/l, og etter pasientens tilstand. Dagsdosen økes med 25 mikrogram eller mindre hver 6. til 8. uke til ønsket TSH-nivå og klinikk.

Blodprøve for måling av TSH og fritt tyroksin skal tas medikamentfastende 6 til 8 uker etter dosejustering.

Pasientens fastlege skal informeres om behandlingen og behandlingsmål. Behandlingsmål skal ikke endres uten konferering med behandlingsansvarlig sykehuslege.