Symptomer ved kreft i skjoldbruskkjertelen

Kreft i skjoldbruskkjertelen gir sjelden symptomer.

Første funn er oftest en enkeltsvulst eller flere knuter (multinodulær svulst) i skjoldbruskkjertelen uten andre symptomer eller tegn.

Sykdommen kan også oppdages på grunn av forstørrede lymfeknuter som representerer spredningssvulster på halsen.  

Andre symptomer kan være:

  • heshet
  • stemmeforandringer
  • hvesende stemme/åndedrett

Symptomer som krever rask utredning

  • Hurtigvoksende svulst
  • Heshet eller stemmeforandringer som ikke kan forklares hos pasienter med generell forstørrelse av skjoldbruskkjertelen (struma).
  • Forstørrede lymfeknuter på halsen
  • Svulst hos unge under 10 år eller eldre over 60 år, spesielt menn
  • Hvesende stemme/åndedrett er et sent debuterende symtom, og pasienten må utredes/behandles omgående.

Svulst hos pasienter med familær opphopning av kreft i skjoldbruskkjertelen eller som tidligere har blitt bestrålt mot halsen, krever også rask utredning.

Differensialdiagnoser

Andre tilstander kan gi lignende symptomer som ved kreft i skjoldbruskkjertelen. 

Dette omfatter ulike godartede knuter og svulster i skjoldbruskkjertelen, som kan være vanskelig å skille fra de ondartede forandringene.