Stadier og spredningsmønster ved kreft i skjoldbruskkjertelen

Den mest brukte klassifikasjonen for kreft i skjoldbruskkjertelen er TNM. TNM-systemet betegner hvor utbredt sykdommen er på det tidspunktet den påvises. "T" (tumor) betegner utbredelsen av den lokale svulsten i og omkring skjoldbruskkjertelen. "N" (node) uttrykker om det er spredning til lymfeknuter. "M" (metastaser) uttrykker fjernspredning.

TNM-klassifikasjonen skiller mellom den kliniske klassifisering (TNM), som skjer ved utredning av pasienten, og den klassifisering som gjøres etter operasjon av operasjonspreparatet, patologisk klassifisering (pTNM). Ved kreft i skjoldbruskkjertelen benyttes pTNM. pTNM er basert på observasjoner gjort før behandling, supplert og modifisert i henhold til observasjoner gjort under den kirurgiske behandlingen og den etterfølgende histopatologiske undersøkelsen.

For å kunne utføre en pTNM-klassifikasjon må det foreligge tilstrekkelig vev for histologisk undersøkelse.

Bildeserie av stadieinndeling

Primærsvulst (pT)

 • pTx - primærsvulst kan ikke vurderes
 • pT0 - primærsvulst ikke påvist
 • pT1 - svulst ≤ 2 cm, vekst innenfor skjoldbruskkjertelkapsel
 • pT2 - svulst > 2 cm, men ≤ 4 cm, innenfor skjoldbruskkjertelkapsel
 • pT3 - svulst  > 4 cm innenfor skjoldbruskkjertelkapsel, eller med minimal vekst utenfor skjoldbruskkjertelkapsel (til m. sternothyroideus eller perityroidealt vev)
 • pT4a - svulst uansett størrelse, utenfor skjoldbruskkjertelkapsel, med innvekst i underhud, strupehode, luftrør, spiserør, recurrens
 • pT4b - svulst uansett størrelse, med innvekst i det tynne bindevevslaget foran halsvirvlene (prevertebral fascie), i halspulsåre (carotis), mediastinale kar

Udifferensiert kreft

 • pT4a - svulstvekst i skjoldbruskkjertel
 • pT4b - svulstvekst utenfor skjoldbruskkjertel

Spredning til lymfeknuter (pN)

 • pNx - spredning til lymfeknuter kan ikke vurderes
 • pN0 - ingen spredning til lymfeknuter
 • pN1a - spredning til lymfeknuter (level VI)
 • pN1b - spredning til lymfeknuter i hals eller brystskillevegg (mediastinum) på samme side, begge sider eller motsatt side 

Fjernspredning (pM)

 • pMx - fjernspredning kan ikke bedømmes
 • pM0 - ingen fjernspredning
 • pM1 - fjernspredning påvist
Les mer...

Spredningsveier

Papillær skjoldbruskkjertelkreft sprer seg gjennom lymfesystemet, og det er ikke uvanlig å finne spredning til lymfeknuter på halsen lokalt og regionalt, selv ved små modersvulster. Opptil 50 % har spredningssvulster på diagnosetidspunktet, og ved fjernspredning er det som regel spredning til lunger og skjelett.

Follikulær skjoldbruskkjertelkreft spres overveiende gjennom blodbanen og som regel til skjelett og/eller lunge.

Anaplastisk skjoldbruskkjertelkreft sprer seg til nærliggende lymfeknuter (lokalt, regionalt) og til brystskilleveggen, samt til lunger og hjerne.