Overlevelse ved kreft i skjoldbruskkjertelen

Prognosen ved kreft i skjoldbruskkjertelen er meget god, med unntak av anaplastisk skjoldbruskkjertelkreft, som er en hurtigvoksende og hissig krefttype. 

Forekomsten av papillær skjoldbruskkjertelkreft har en fordeling med en topp hos unge/yngre voksne og en topp hos eldre. Prognosen for papillær skjoldbruskkjertelkreft er god, spesielt hos yngre voksne.

 

 

5-års relativ overlevelse for pasienter med kreft i skjoldbruskkjertelen, i prosent etter diagnoseperiode 1981–2020.
Kilde: Kreftregisteret