Oppfølging ved hjernesvulster

Kontroll av svulsten

Meningeom

 • Første MR-kontroll gjøres 3 til 6 måneder etter operasjon.
 • Kirurgen anbefaler så et videre kontrollopplegg som skal skje i regi av nevrologisk avdeling i pasientens hjemfylke.
 • Dersom MR ved 3-6-månederskontroll ikke viser tegn til restsvulst eller tilbakefall av svulst anbefales vanligvis kontroll med MR etter 1, 3, 5, 10, 15 og 20 år.
 • Dersom MR ved 3-6-månederskontroll viser restsvulst anbefales årlige kontroller.
 • Ved tilbakefall av svulst eller vekst av restsvulst, må pasienten henvises til ny nevrokirurgisk vurdering med tanke på fjerning av svulsten eller stråleknivsbehandling.

Lavgradig gliom (astrocytom WHO grad I/II og oligodendrogliom)

 • Første MR-kontroll gjøres 3 måneder etter operasjon hos kirurg.
 • Kirurgen anbefaler så et videre kontrollopplegg som skal skje i regi av nevrologisk avdeling i pasientens hjemfylke:
  • Dersom MR ved 3-6-månederskontroll ikke viser tegn til restsvulst eller tilbakefall, anbefales neste kontroll om 6 måneder, deretter årlige MR-kontroller.
  • Dersom MR ved 3-6-månederskontroll viser restsvulst eller tilbakefall bør medisinsk kreftspesialist konsulteres. Nevrokirurg og kreftlege vil så beslutte om det skal gjøres ytterligere kirurgi eller annen kreftbehandling. Dersom det velges videre observasjon i disse tilfellene, vil det lages en individuelt tilpasset oppfølgingsplan.

Ondartede gliomer, lymfomer, hjernemetastaser og andre ondartede hjernesvulster

 • Den kirurgiske behandlingen for disse pasientene er kun en del av behandlingen.
 • Alle pasientene blir henvist av nevrokirurgisk avdeling til strålebehandling og/eller cellegiftbehandling.
 • Det avtales ikke kontroller i nevrokirurgisk avdeling.
 • Cirka 4 uker etter utskrivelse fra nevrokirurgisk avdeling innkalles pasienten til kreftbehandling ved Kreftklinikken, Rikshospitalet eller Senter for Kreftbehandling, Sørlandet sykehus Kristiansand eller stråleneheten ved Gjøvik sykehus.
 • Etter endt primærbehandling (kirurgi, strålebehandling og eventuelt cellegiftbehandling) anbefales kliniske kontroller hver 3.–6. måned i regi av kreftspesialist eller nevrolog.
 • MR er i de fleste tilfeller kun av verdi ved nytilkomne symptomer hvor man mistenker på tilbakefall.
 • For de fleste ondartede hjernesvulster er det kun symptomgivende tilbakefall som vil bli vurdert for ytterligere behandling. Behandlingsmulighetene ved tilbakefall er dessverre ofte begrensede.

Hypofyseadenom

 • Alle pasienter henvises til en 3-månederskontroll ved endokrinologisk seksjon, Oslo universitetssykehus.
 • Ved 3-månederskontroll gjøres MR, vurdering av behov for hormontilskudd og øyeundersøkelse. På bakgrunn av resultatene lages en individuelt tilpasset oppfølgingsplan.
 • Tilbakefall er ikke uvanlig (10–20 %), og det er derfor nødvendig med livslang og regelmessig oppfølging.

Rehabilitering

All rehabilitering skal skje i regi av nevrologisk avdeling i pasientens hjemfylke.