Behandling ved hjernesvulster

Kirurgisk behandling

  • Kirurgisk fjerning av svulst/vevsprøvetaking
  • Behandling av hydrocefalus 

Strålebehandling

  • Ordinær utvendig strålebehandling (helbredende/lindrende)
  • Utvendig strålebehandling mot mindre områder i hjernen (stereotaktisk)

Medisinsk behandling

Symptomlindrende behandling med glukokortikoider ved ødem

Hjernesvulster omgis ofte av et betydelig opphopning av væske (ødem) i hjernevevet. Væsken trykker på hjernevevet, og må derfor behandles.

Den definitive behandling av ødemet rundt en svulst er å fjerne svulsten, men som ren symptomatisk behandling før operasjon får pasienten glukokortikoider. Glukokortikoider har blant annet den effekt at de kan redusere hjerneødem, noe som fører til en betydelig symptomlindring for pasienten.