På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Strålebehandling ved hjernesvulster

Etter kirurgi er strålebehandling den viktigste behandling ved hjernesvulster, og kan ofte supplere kirurgisk behandling. Strålebehandling gis ofte etter kirurgi.

Strålebehandling kan inngå i et helbredende behandlingsopplegg (medulloblastom, germinom og lymfomer). I andre tilfeller er målsetningen livsforlengende eller lindrende behandling.

I tilfeller der kirurgisk behandling er umulig på grunn av svulstens beliggenhet, og der kirurgi er forbundet med uakseptabel høy risiko for funksjonsskader, kan strålebehandling erstatte kirurgi. Dette gjelder særlig små svulster (under 3 cm i diameter) med begrenset innvekst i omgivende vev. I slike tilfeller kan stereotaktisk stråleteknikk benyttes for å gi nøyaktig bestråling mot et begrenset område.

Behandlingsområde, antall behandlinger, totaldose og dose per behandling tilpasses hver enkelt pasient ut fra alder, svulsttype, hvor svulsten befinner seg og normalvevets toleranse for stråling. Generelt vil totaldoser opp til 50–60 Gy, gitt med enkeltbehandlingsdoser på 1,8–2 Gy over en behandlingstid på 5–6 uker, tolereres hos voksne pasienter.

 

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil