Kirurgisk behandling ved hjernesvulster

Den kirurgiske behandlingen vil i stor grad ta sikte på å fjerne hele svulsten. Der hvor dette ikke er mulig, forsøker man å fjerne så mye som er forenlig med et godt funksjonelt resultat. Ved en del svulsttyper er pasientens prognose avhengig av en så total svulstfjerning som mulig. I slike tilfeller gjøres derfor ny MR-undersøkelse umiddelbart etter operasjonen, for å vurdere om hele svulsten er fjernet og for å vurdere om det er behov for ny operasjon.

Det er ofte nødvendig å begrense inngrepet når svulsten utgår fra og vokser inn i hjernevevet. Målet er å forsøke å fjerne tilstrekkelig, og samtidig ikke for mye, slik at pasienten bevarer hjernefunksjon.

Ulike operasjonsmetoder:

  • Fjerning av hjernesvulst gjennom hodeskallen (kraniotomi med reseksjon)
  • Fjerning av hypofysesvulst gjennom nesen (transsphenoidal reseksjon)
  • Fjerning av svulst via endoskop (endoskopisk reseksjon)

Bruk av ulike hjelpemidler før og under operasjon gjør det mulig å gjennomføre så fullstendig fjerning som mulig, med godt funksjonelt resultat.

Et eksempel er nevronavigasjon, som kan brukes til å planlegge tilgangen ved et inngrep mest mulig hensiktsmessig eller det kan brukes til å lokalisere svulster og andre sykelige og normale strukturer som ligger slik til at de ikke er synlig på hjernens overflate. Hensikten er ikke bare å finne disse svulstene lettere, men også å definere svulstens grenser bedre, slik at man oftere oppnår total fjerning av svulsten. Bilder til navigasjonssystemene kan tas før operasjon (MR, CT) og under operasjon (MR, ultralyd).

Hydrocefalus

Hydrocefalus, opphopning av væske i hjernen på grunn av vansker med sirkulasjon og/eller oppsugningen av hjernevæske, er et betydelig problem hos mange pasienter med hjernesvulst, og krever kirurgisk behandling i seg selv.