På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Symptomer på hjernesvulster

Hjernesvulster kan debutere med vidt forskjellige symptomer, avhengig av hvor den oppstår, type og veksthastighet. Tiden fra første symptom til pasienten kommer til diagnostikk kan ofte si noe om svulstens veksthastighet, og dermed hissighetsgrad. Av og til ser man blødning i svulsten. Symptomene kan da utvikle seg svært raskt.

Forhøyet trykk i hjernen

Forhøyet trykk i hjernen skyldes trykk fra svulsten, hevelse rundt svulsten og/eller opphopning av hjernevæske med utvikling av hydrocefalus. Hovedsymptomet er hodepine, som ofte kommer gradvis, og er mest uttalt om morgenen. Hodepinen ledsages ofte av kvalme og morgenbrekninger. Hvis trykket utvikler seg, kan bevissthetsforstyrrelser oppstå. Trykket i hjernen kan øke slik at det fører til forskyvninger på hjernevev. Dette er en svært alvorlig og livstruende tilstand.

Epilepsi

2/3 av pasientene med langsomtvoksende, og 1/3 av de med hurtigvoksende svulster, har hatt ett eller flere epileptiske anfall. Ved epileptisk anfall gjøres bildediagnostiske undersøkelser for å finne ut om det kan dreie seg om en hjernesvulst.

Funksjonssvekkelser

Symptomer som lammelser, synsfeltutfall og manglende evne til å utføre viljestyrte bevegelser (apraksi) er vanlige. Slike symptomer har ofte sammenheng med svulstens beliggenhet, og kalles da fokalnevrologiske utfall. Ofte kan det foreligge en funksjonssvekkelse i hjernen med symptomer som økt trettbarhet, irritabilitet, personlighetsforandringer, psykiatriske symptomer eller nedsatt intellektuelt funksjonsnivå.

Hormonforstyrrelser

Hormonforstyrrelser er spesielt relatert til hypofysesvulstene og andre svulster i samme region, for eksempel kraniofaryngeomer.
Symptomer kan være:

 • menstruasjonsforstyrrelser, ufruktbarhet, utskillelse av melk fra brystene, nedsatt kjønnsdrift og manglende seksuell evne på grunn av prolaktinom eller svulst som klemmer på hypofysestilken.
 • vekstforstyrrelser (akromelagi) hos voksne på grunn av økt utskillelse av veksthormon
 • Cushings sykdom på grunn av økt utskillelse av ACTH (proteinhormon som stimulerer binyrebarken)

Hvis symptomer på den unormale hormonproduksjonen ved hypofysesvulster ikke oppdages, kan de vokse seg store og påvirke synsfunksjonen. Ved ikke-hormonproduserende svulster er de vanligste debutsymptomene bortfall av normal hypofysefunksjon og synsfeltutfall/redusert syn, som skyldes trykk fra svulsten.

Blødning i hypofysesvulster

Blødning i hypofysesvulster kan forekomme, med hurtig innsettende hodepine, påvirkning på synsfunksjonen og eventuelt feber.

Differensialdiagnoser

Andre sykdommer og tilstander kan gi lignende symptomer som ved hjernesvulster.

 • Hjerneabscess 
 • Kronisk subduralt hematom - småblødninger/blodansamlinger mellom hjernehinner som skaper trykk på hjernevevet 
 • Hydrocefalus (vannhode)
 • Arteriovenøs malformasjon - medfødt misdannelse i åreveggene i de minste blodårene
 • Idiopatisk intrakranial hypertensjon (pseudotumor cerebri) - forhøyet trykk i hjernen uten at det foreligger økt væskemengde, svulst eller lignende
 • Hjerneblødning
 • Hjerneinfarkt
 • Stort aneurisme i hjernen
 • Hjernebetennelse (encefalitt)

Med avansert MR-diagnostikk er det vanligvis enkelt å skille mellom de forskjellige tilstandene.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil