På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Overlevelse ved hjernesvulster

Ung alder og fravær av spredning på diagnosetidspunktet er gunstig for prognosen.

Det er også gunstig hvis hele svulsten fjernes fullstendig ved operasjon eller der det er minimal restsvulst etter operasjon. Dette er som regel avhengig av svulstens beliggenhet.

Normal eller tilnærmet normal nevrologisk funksjonsstatus er gunstig.

Ulike genetiske markører kan være gunstige eller ugunstige ved enkelte svulsttyper.

 Forventet overlevelse

  Overlevelse voksne (%)
Svulsttype   1 år   5 år  10 år

Astrocytom WHO grad II

   90 %

   50 %

  25 %

Astrocytom WHO grad III (anaplastisk)

   75 %

    30 %

  15 %

Astrocytom WHO grad IV (glioblastom)

   60 %

<   5 %

<  2 %

Oligodendrogliom WHO grad II

> 90 %

   70 %

  50 %

Oligodendrogliom WHO grad III (anaplastisk)

   85 %

   40 %

  25 %

Meningeom WHO grad I

> 95 %

> 90 %

  90 %

Meningeom WHO grad II (atypisk)

   95 %

   85 %

  75 %

Meningeom WHO grad III (anaplastisk)

   85 %

   50 %

  25 %

CNS lymfom

   50 %

   20 %

  15 %

Hypofyseadenom

> 97 %

   95 %

  90 %

Kapillært hemagioblastom

> 95 %

   95 %

  90 %

Hjernemetastase

   25 %

<   5 %

<  2 %

 

 

5-års relativ overlevelse for menn med ondartede og godartede svulster i sentralnervesystemet, i prosent etter diagnoseperiode 1983–2022.
Kilde: Kreftregisteret

 

 

5-års relativ overlevelse for kvinner med ondartede og godartede svulster i sentralnervesystemet, i prosent etter diagnoseperiode 1983–2022.
Kilde: Kreftregisteret

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil