CT-undersøkelse

Spørsmål om CT-undersøkelse

Computertomografi (CT) er en avansert form for røntgen hvor bildene fremstiller et snitt gjennom kroppen i flere plan. Hensikten er å stille en diagnose, kartlegge sykdommens utbredelse eller vurdere effekt av behandling.

CT framstiller detaljer som ikke er mulig med vanlig røntgen. Det benyttes høyenergi røntgenstråler, og prinsippet er det samme som ved en generell røntgenundersøkelse. Det vil si at stråling kan passere gjennom visse typer vev, og absorberes i andre typer vev. Men istedet for å sende en enkelt dose stråling gjennom kroppen i en vinkel (som ved vanlig røntgen), sendes strålingen fra forskjellige vinkler.

CT-maskinen består av en trommel med et røntgenrør og en sensor som sirkulerer rundt objektet som skal avbildes. De strålene som passerer gjennom kroppen treffer sensoren på motsatt side. Undersøkelsesbenken beveger seg kontinuerlig sakte inn og ut av trommelen, slik at hele området avbildes med stor nøyaktighet. Sensoren måler hvor mye stråling som slippes gjennom. Ved hjelp av datateknologi omdannes informasjonen slik at man får en tredimensjonal visuell informasjon om kroppen. Denne informasjonen kan rekontrueres til snittbilder og dreibare 3d-modeller.

Tette vev, som skjelett, absorberer mye stråling. Disse områdene vises som hvite/lyse områder. Bløte vev lar mye av strålingen passere og tegner opp de mørke/sorte områdene i bildet.

Røntgenkontrastvæske

Ved de fleste CT-undersøkelser får pasienten sprøytet inn kontrastvæske i en blodåre. Dette gjør at organene fremtrer tydeligere på bildene. Kontrastmiddelet kan gi en forbigående varmefølelse. Dette er helt ufarlig. Bivirkninger av kontrast kan forekomme, men er svært sjelden.

Beskrivelse av undersøkelsen 

Pasienten ligger på et bord som føres gjennom en trommellignende åpning mens det blir tatt bilder. Under fotograferingen er personalet i et rom ved siden av og følger med gjennom et vindu. Pasienten må ligge stille under undersøkelsen. Undersøkelsen tar cirka 20 minutter. 

Skriftlig svar på undersøkelse er klart etter cirka 1 uke. Inneliggende pasienter får vanligvis svar neste dag.